ثقلین
TasvirShakhes67RabeteBaAmrica

رابطه با آمریکا

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است، روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما نه تحت حمایت آمریکا و ...

TasvirShakhes66MobarezeBaAmrica

مبارزه با آمریکا

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

هرچه فریاد دارید سر آمریکا بکشید. همۀ ملّت ما دشمن شماره اوّل خودش را امروز آمریکا می‌داند. اسلحه‌های سرد و گرم، یعنی قلم و بیان ...

TasvirShakhes65MahiyateAmrika

ماهیت دولت آمریکا

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ما آن‌قدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم. سلطۀ آمریکا تمام بدبختی‌های ملل مستضعف را به دنبال دارد. آمریکا دشمن شماره یک ...

TasvirShakhes64Mostakberin

مستکبرین و ابرقدرت‌ها

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ما اگر چنانچه قدرت داشته باشیم تمام مستکبرین را از بین خواهیم بُرد. سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است؛ و تا این ...

TasvirShakhes63AfrighayeJonoubi

آفریقای جنوبی

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان آفریقا است؛ فریاد برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن، تازیانۀ ستمِ سیه‌روزانِ بی‌فرهنگ نژادپرست را ...

TasvirShakhes62Esraeel

رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل)

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

من طرفداری از طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را، برای مسلمانان یک فاجعه و برای دولت‌های اسلامی یک انفجار می‌دانم. دولت غاصب اسرائیل با ...

TasvirShakhes61Ghods

قدس و فلسطین

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

بیت المقدس مال مسلمین و قبلۀ اوّل مسلمین است. هدف دولت‌های بزرگ از ایجاد اسرائیل، تنها با اشغال فلسطین پایان نمی‌پذیرد، آن‌ها در این نقشه‌اند ...

TasvirShakhes60KeshvarhayeMosalman

دولت‌های کشورهای مسلمان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدّرات آن‌ها است. مشکل اسلام دولت‌های اسلامی است نه ملّت‌ها. منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از ...

TasvirShakhes59VezarateOmoureKhareje

وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

وزارت خارجه تنها وزارتخانه‌ای است که با اسلامی شدنش، بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند موجودیت اسلامی ما را به خارج نشان دهد. این وزارتخانه از ...

TasvirShakhes58SiyasateKhareji

سیاست خارجی

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

ما با حفظ استقلال، با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت. ما روابط دوستانه با همۀ ملّت‌ها داریم، و دولت‌ها هم اگر با ما به ...

TasvirShakhes57Dolat

دولت و دولتمردان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

بدبختی و خوشبختی ملّت‌ها بسته به اموری است که یکی از مهمّات آن، صلاحیت داشتن هیأت حاکمه است. حکومت و زمامداری در دست فرد یا ...

TasvirShakhes56GhoveGhazaeeye

قوۀ قضائیه و قضاوت

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

اهمّیّتی که اسلام به قضاوت داده است، به کمتر چیزی داده است. مسئلۀ قضا یک مسئلۀ مهمّی است که سر و کارش با همۀ حیثیت ...

TasvirShakhes55Entekhabat

انتخابات و مجلس

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادی را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را می‌خواهند، همه در انتخابات شرکت کنند. اگر در انتخابات مسامحه ...

TasvirShakhes54ShorayeNegahban

شورای نگهبان

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

به شورای نگهبان تذکّر می‌دهم که در کار خود استوار باشید، و با قاطعیت و دقّت عمل فرمایید، و به خدای متعال اتّکال کنید. از ...

صفحه 4 از 8« بعدی...23456...قبلی »