ثقلین
TasvirShakhesmirzajavazagha

اشاره به مراتب روزه

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

همان‌گونه که در روایات آمده: «روزه مخصوص خداست و اوست که به آن پاداش می‌دهد». پس بر سالک [الی الله] سزاوار است که هر گاه ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

تحذیر از فریبکاری نفس

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

کسی که می‌خواهد بداند که امامتش [در جماعت] خالص از برای خداوند است، باید این مطلب را به وسیله‌ی بعضی از امور کشف کننده [و ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

کدام جماعت؟

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

آنچه مهمتر است، اجتماع و اتّحاد دل‌ها است. پس کسی که به نماز جماعت و با گروهی که دل‌هایشان در راه خدا گرد آمده، موفّق ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

بدون نور و فضیلت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

کسانی که نماز جماعتشان تنها به شکل و صورت باشد، و دل‌هایشان مخالف هم، بلکه میانشان بغض و دشمنی بوده که هر کدام بد برادر ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

اهمیّت اتّحاد قبول مؤمنان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

بر بنده به حکم مراقبت، واجب است که در تقویت مسأله اتّحاد و صفای دل با برادران مؤمنش بکوشد! پس هر چه بر اتّحاد و ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

 همه بهره‌مند

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

 نماز جماعت، مانند یک نماز است. پس وقتی برخی نمازگزاران دارای برخی شرایط فضیلت و کمال بودند؛ و برخی دیگر، دارای بعضی از شرایط دیگر ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

اجتماع دل‌ها

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

مثل اجتماع قلوب، مانند پیوستن آب‌های متعدّد قلیل است که هنگام پیوستن به هم، تبدیل به آب کرّ شده، نجاست را قبول نمی‌کند و چیزی ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

 حکمت تشریع نماز جماعت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

یکی از امور بسیار با اهمّیّت نماز، جماعت می‌باشد. نماز جماعت و تشویق به آن و منع از ترک آن، در روایات معصومین (ع) و ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

 سحرخیزی مشتاقان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

 باید برخاستن بنده برای تهجّد و شب زنده‌داری، از روی شوق باشد! در این صورت، به اندک راضی نمی‌شود. و بهتر این است که آن را ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

آمادگی برای نماز شب

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

مؤمن باید در اوّل روز و در اوّل شبش، در فکر نماز شب و تهجّدش و آماده کردن اسباب آن باشد…از آن‌جا که حال آغاز ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

نماز شب: از اسباب علم

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

هر که در روایات اهل بیت (ع) و حالات گذشتگان از مشایخ و بزرگان ما تتبّعی داشته باشد، تردید نمی‌کند در این‌که: نماز شب، ضدّ ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

لازمه‌ی نور علم

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

علمی که انسان را وادار به شب زنده‌داری نکند، علمی است که نور و ثمره و خبری در آن نیست! و حال آن‌که علم، بنابر ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

اثر باور نمودن

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

خواب ماندن در مثل چنین امر بزرگی [نماز شب] غالباً امکان ندارد. آیا این مردم دنیاخواه را نمی‌بینی که اگر پادشاه زمانشان یکی از آن‌ها ...

TasvirShakhesmirzajavazagha

پرهیز از خسران

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

[پیامبر گرامی (ص) می‌فرماید:]«هیچ کسی تمام شب را نخوابید، مگر این‌که شیطان در گوشش بول می‌کند، و در روز رستاخیز، مفلس و تهیدست می‌آید! و ...

صفحه 4 از 21« بعدی...23456...1020...قبلی »