ثقلین
TasvirShakhesTabrizi

عوالم هستی، تجلّیات خدا هستند

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

‌ موجود حقیقی واقعی، فقط ذات حقّ جلَّ جلاله در عالم ذات است؛ و این سایر عوالم، از شئون و تجلّیات او هستند.مثلاً تجلّی نمود ...

TasvirShakhesTabrizi

عوالمی در باطن این جهان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

این نکته بر تو پنهان نماند که: این عوالمی که ذکر کردیم ]عوالم مثالی و عقلی و ربوبی[ همه‌ی آن‌ها در داخل همین عالم ]طبیعت[ ...

TasvirShakhesTabrizi

وجود حقیقی و مظاهرش

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

اعتقاد به این‌که: وجود حقیقی مختصّ به خداوند واجب تعالی است جلَّ جلاله و این‌که: هستیِ غیر خداوند از ممکنات، وجود حقیقی نیست بلکه وجودشان ...

TasvirShakhesTabrizi

ضعف ادراک

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

به ذهن من چنین می‌آید که: اگر انوار بعضی از عوالم بالا برای بعضی از نفوس ضعیف منکشف شود، خیال می‌کنند که نور خداوند واجب ...

TasvirShakhesTabrizi

حکیم و طلبه

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

حکایت شده است که: حکیمی در اصفهان زندگی می‌نموده و عادتش این بوده است که هنگامی که وقت غذا خوردنش می‌رسید، خادمش را می‌فرستاد که ...

TasvirShakhesTabrizi

مقامات توحیدی

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

اگر ]انسان[ در خواسته‌های خود تابع اراده و خواست خداوند جلَّ جلاله گردید و تمام حرکات و سکناتش طبق خواسته‌ی او شد، و برای او ...

TasvirShakhesTabrizi

«لقاء الله» در قرآن کریم

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

در قرآن مجید زیاده از بیست‌جا عبارت «لقاء الله» و «نظر بر خداوند» وارد شده و هکذا در تعبیرات انبیاء و ائمّه (ع). منبع: کتاب ...

TasvirShakhesTabrizi

عقیده‌ی خداپرستان

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

بر هر انسان موحّدی واجب است که معتقد باشد که:با همه‌ی اشیاء و با جمیع اجزاء عالم هستی، یک موجود خارجی حقیقی وجود دارد که ...

صفحه 21 از 21« بعدی...10...1718192021