ثقلین
TasvirShakhes-RamezanPoster-ThaqalainSite-5

الهی زیان کار شدند کسانی که به غیر از تو رو کردند…

عکس نوشته ماه مبارک رمضان

...

TasvirShakhes-RamezanPoster-ThaqalainSite-4

الهی شیوه ات نیکی به بدکاران است…

عکس نوشته ماه مبارک رمضان

...

TasvirShakhes-RamezanPoster-ThaqalainSite-3

الهی رسم تو استمرار لطف بر گناهکاران است…

عکس نوشته ماه مبارک رمضان

...

TasvirShakhes-RamezanPoster-ThaqalainSite-2

الهی بخششت برای درخواست کنندگان مباح و آزاد است…

عکس نوشته ماه مبارک رمضان

...

TasvirShakhes-RamezanPoster-ThaqalainSite-1

الهی در خانه ات به روی مشتاقان باز است…

عکس نوشته ماه مبارک رمضان

...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-110

فضای مجازی، میدان واقعی جنگ برای طلاب و روحانیون

عکس نوشته آیت الله خامنه ای

برگرفته از سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار با مدیران، طلاب و روحانیون حوزه های علمیه استان تهران مورخ 25 اردیبهشت ماه 95 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(98)

عنایت خداوند…

عکس نوشته آیت الله انصاری همدانی

برگرفته از سخنان آیت الله انصاری همدانی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(97)

بدترین اثر گناه

عکس نوشته استاد پناهیان

برگرفته از سخنان استاد پناهیان ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(96)

ولا تَقُل لَهُما اُفٍ

عکس نوشته استاد فاطمی نیا

برگرفته از سخنان آیت الله فاطمی نیا ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(95)

الله الله الله

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(94)

ده مرتبه بالحسین

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از سخنان آیت الله سید علی قاضی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(85)

ظلمت برزخ

عکس نوشته استاد فاطمی نیا

برگرفته از سخنان آیت الله فاطمی نیا ...

TasvirShakhes-Ax&Matn-ThaqalainSite-(84)

شمشیر نبوت

عکس نوشته مذهبی

برگرفته از صلوات مخصوصه امیرالمومنین علیه السلام از زبان امام صادق علیه السلام ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(81)

روضه هفتگی

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه مرحوم آیت الله سید علی قاضی ...

صفحه 1 از 512345