ثقلین
TasvirShakhesGhazvini

عوالم سه‌گانه جهان هستی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

کلّیه‌ی عالم امکان، منحصر به سه عالم است: عالم حسّی طبیعی، عالم مثالی برزخی، و عالم عقلی ابداعی. امّا عالم طبیعی، از منتهی کره‌ی خاک ...

TasvirShakhesGhazvini

معنای ژرف و گسترده‌ی معراج

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

شاید بعضی چنین توهّم کنند که معراج، یک نوع عروج و بالا رفتن است به عوالم سماوات و ملائکه که ساکنین و مرتبطین به افلاک ...

TasvirShakhesGhazvini

«معراج»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

چون رسول خدا (ص) مقام محبوبیت کامله در درگاه الهی دارد و مرتبه‌ی آن حضرت، «قُربُ الفرائض» است که از مرتبه‌ی مُحبّ بودن، به محبوبیت ...

TasvirShakhesGhazvini

ضرورت «مقام ولایت»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

بدان که از خصایص و مزایای مذهب شیعه -نصرَهمُ الله تعالی- اعتقاد به «مقام ولایت» است. و ولایت را محقّقین اهل عرفان، فوق مقام عقل ...

TasvirShakhesGhazvini

روح کلّیِ جهان هستی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

نفس کلّیه‌ی الهیّه در نبی و امام (ع) دارای دو نوع اضافه و علاقه می‌باشد: یکی: علاقه و ارتباط خاص با بدن مبارک خود، مثل ...

TasvirShakhesGhazvini

در مورد ضرورت رجعت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

روح نبی خاتم و ائمّه‌ی طاهرین (ص) معلّم و مهذِّب کلّ افراد بشر و رساننده‌ی عموم را به سعادت عظمی و اتّحاد کلمه و یگانگی ...

صفحه 2 از 212