ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13950407-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب هفتم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 07 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950406-Ahya-ThaqalainSite

مراسم شب احیاء – شب ۲۱ ماه مبارک رمضان

سخنرانی آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950406-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب ششم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 06 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950405-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب پنجم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 05 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-MahdiyeEmamMojtaba(AS)-13950405-ThaqalainSite

شب بیستم ماه مبارک رمضان در مهدیه امام مجتبی علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 5 تیر 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Masjed-13940919-ThaqalainSite

مراسم شب احیاء – شب ۱۹ ماه مبارک رمضان

سخنرانی آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950404-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب چهارم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 04 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-MahdiyeEmamMojtaba(AS)-13950404-ThaqalainSite

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مهدیه امام مجتبی علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 4 تیر 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950403-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب سوم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 03 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-MahdiyeEmamMojtaba(AS)-13950403-ThaqalainSite

شب هجدهم ماه مبارک رمضان در مهدیه امام مجتبی علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 3 تیر 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950402-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب دوم سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 02 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-MahdiyeEmamMojtaba(AS)-13950402-ThaqalainSite

شب هفدهم ماه مبارک رمضان در مهدیه امام مجتبی علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 2 تیر 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13950401-EmamzadeSaleh-ThaqalainSite

شب اول سخنرانی در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 01 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-MahdiyeEmamMojtaba(AS)-13950401-ThaqalainSite

شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مهدیه امام مجتبی علیه السلام

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 1 تیر 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 1312345...10...قبلی »