ثقلین
43

روز هشتم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

یازدهم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
36

روز ششم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

نهم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
35

روز پنجم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

هشتم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
30

روز چهارم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

هفتم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

روز سوم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

ششم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
09

روز دوم محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

پنجم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
02

روز اول محرم الحرام ۱۴۳۶ هجری قمری

چهارم آبان ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930327-HadisOnvanBasari-08-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 27 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930320-HadisOnvanBasari-07-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 20 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930224-HadisOnvanBasari-06-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930217-HadisOnvanBasari-05-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930120-HadisOnvanBasari-04-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 20 فروردین 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes930112

حضرت استاد صدیقی در بیت مقام معظم رهبری

فاطمیه 1435 - فروردین 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13921214-HadisOnvanBasari-03-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 14 اسفند 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 13 از 20« بعدی...1112131415...20...قبلی »