ثقلین
41

جلسه چهاردهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

45

جلسه سیزدهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِالحمدلله ربّ العالمین والصلاه ...

931118TS

جلسه دوازدهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اِلهى‏ اَلْبَسَتْنِى الْخَطایا ثَوْبَ مَذَلَّتى‏،خدایا خطاها و گناهان لباس خوارى بر تنم کردهوَ جَلَّلَنِى التَّباعُدُ مِنْکَ لِباسَ‏ مَسْکَنَتى‏،و دورى از تو جامه‏ بیچارگى بر تنم ...

N10

جلسه یازدهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذ بالله  من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمربِّ اشرح لی صدری و یسّرلی امری و احلُل عقده من لّسانی یفقهوا قولی.الحمدلله رب العالمین و الصلاه ...

36

جلسه دهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

03

جلسه پانزدهم دانشگاه امیرکبیر

نهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
25

جلسه نهم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

10

جلسه چهارم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبّ‏ِ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

26

جلسه هشتم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

27

جلسه هفتم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبِّ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

18

جلسه ششم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

...

14

جلسه پنجم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذُ بِالله مِن الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمرَبّ‏ِ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى وَ یَسِّرْ لىِ أَمْرِى وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِّن لِّسَانىِ یَفْقَهُواْ قَوْلىِ. طه؛ آیات ۲۵ ...

06

جلسه سوم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

اعوذ بالله من الشیطان ارجیمبسم الله الرحمن الرحیماِلهى‏ اَلْبَسَتْنِى الْخَطایا ثَوْبَ مَذَلَّتى‏، وَ جَلَّلَنِى التَّباعُدُ مِنْکَ لِباسَ‏ مَسْکَنَتى‏خدایا خطاها و گناهان لباس خوارى بر تنم ...

03

جلسه دوم شرح مناجات خمس عشر

دانشگاه آزاد اسلامی

پاسخ به پرسش دانشجویانپرسش: براساس توضیحات جلسه قبل، مناجات از نجوا ریشه دارد و نجوا صحبت سِرّی است، در حالی که ما مناجات های حضرت ...

صفحه 13 از 18« بعدی...1112131415...قبلی »