ثقلین
TasvirShakhesAnsariHamedani01

بیابان‌های پربرکت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

بیابان‌های اطراف مسجد جمکران، بسیار پربرکت است و خود استفاده‌های شایانی از این بیابان‌ها برده‌ام. منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۳۵ ...

صفحه 4 از 41234