ثقلین
TasvirShakhesAnsariHamedani01

رؤیت فرشتگان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در پشت سر او صف بسته و به ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

حکایتی از اولیاء

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

یکی از بزرگان همدان که با ما سابقه‌ی دوستی و آشناییِ خیلی قدیمی داشت، برای ما نقل کرد که: من برای کشف حقیقت و فتح ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

زیارت قبور صالحان و اولیاء

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

من در سابق الایّام به زیارت قبر غیر معصوم و امام نمی‌رفتم چون تصوّر می‌کردم که فقط از قبور ائمّه (ع) که به مقام طهارت ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

کشف برزخی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

من در یکی از خیابان‌های همدان عبور می‌کردم، دیدم جنازه‌ای را به دوش گرفته و به سوی قبرستان می‌برند و جمعی او را تشییع می‌نمودند. ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

خطر نفسانیّت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

آن چیزی که خداوند عطا فرموده، محال است بگیرد الّا در یک صورت که: اگر شخص، تجلّی نفس بکند [یعنی رأی خودش را مصاب بداند؛ ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

لزوم اندیشیدن

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

شخص سالک، باید روزانه ساعتی را برای تفکّر قرار دهد؛ تفکّر در قبور و اهل دنیا و کسانی که آمدند و رفتند، تفکّر در احوال ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

طریق حق

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

طریق، همان طریق محمّد و آل محمّد (ع) است که در احادیث شریف ذکر شده است و من چیزی از خود اضافه نمی‌کنم…من فقط یک ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

مقام مخلَصین

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

مکاشفات و خواب‌های صادق، برای سالک حالات هستند و باید از ریاضت و مراقبت دست برندارد تا این حالات، تبدیل به مقامات شود… بر سالک ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

اهمیّت شرع

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

تبعیّت کامل از علماء شریعت، اوّلین قدم سالک است. و خطر مهمی که سالک در این مسیر دارد، بدبینی به علماء شریعت است.منبع: کتاب پندهای ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

خطر توقّف در سلوک

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

تخم مرغ به تنهایی خودش هم خوب است و هم قابل استفاده و با آن می‌شود غذاهای مختلفی طبخ کرد؛ ولی اگر آن را زیر ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

عنایت خداوند

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

خدای تعالی بُخل ندارد؛ و اگر کسی شرایط تقوی را در خودش ایجاد کند، خداوند استاد کامل را به او می‌رساند ولو این‌که از آن ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

مقام توحید

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

برنامه‌ی دین و انجام عبادات، برای آدم کردن و رسیدن به مقام توحید است، نه برای به دست آوردن این امور [طیّ الارض و کیمیا ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

بالاترین مقام

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

بالاترین مقامی که برای انسان در قرآن ذکر شده است، مقام لقاء الله است و خداوند شرط وصول بدین مقام را دو شرط می‌داند… یک ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

به سوی مقصد

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

در همان اوائل سیر و سلوک بود که مرحوم پدرم را در خواب دیدم که دوتا تسبیح به من دادند و تسبیح‌ها منقّش بودند. بعد ...

صفحه 3 از 41234