ثقلین
TasvirShakhesAnsariHamedani01

آینه‌ی صافت الهی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

اگر انسان به آن‌ها [کرامات و مکاشفات] دلبستگی پیدا کند، به قرب الهی نمی‌رسد و در راه می‌ماند!…انسان در اثر مجاهدت شرعی به جایی می‌رسد ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

نطق اشیاء

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

یکی از دوستان به همدان آمد و در مدرسه‌ی آخوند به حجره‌ای سکنی کرد. زمستان بود و هوا سرد و او تهی‌دست و نیازمند. من ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

حالات و لذائذ اولیاء

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

نعمت‌ها و لذّت‌ها و بهجت‌ها که خدا نصیب بندگان خاصّ خود در این دنیا می‌کند، نصیب افراد عادی در بهشت و عالم آخرت نمی‌شود.منبع: کتاب ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

فقط تو را می‌خواهم

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

در آن ایّام، [حالات سلوکی] روزی ناگهان احساس کردم که دارای علم و قدرت بی‌نهایت شده‌ام و دیدم که همه چیز در اختیار من است! ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

هشدار سلوکی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

به کرامات و مکاشفات مطلقاً اعتنا نکنید، مگر در جایی دستور داشته باشید… انسان ممکن است شقّ القمر هم بکند، امّا ولیّ خدا نباشد.منبع: کتاب ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

علم مفید

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

اگر علم، مقدّمه باشد برای تزکیه، و آن مقدّمه‌ای باشد برای رسیدن به توحید، آن‌گاه ارزش دارد. و غیر از این اگر باشد، علم حجاب ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

بقاء بعد از فناء

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

اگر کسی به فنا رسید و خدای تعالی اراده فرمود که او را برای دیگران راهنما قرار بدهد، او را از آن مقام تنزّل می‌دهد. ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

بهترین اعمال

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

بهترین اعمال برای رسیدن به قرب خداوند، خدمت به خلق است آن هم خلقی که مورد توجّه خدایند. اگر هم آن‌ها نبودند، دیگران نهال‌هایی هستند ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

رفتار بعضی از دروایش و صوفیه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

این‌ها در اثر کوشش و زحمت، یک چیزهایی به دست می‌آورند؛ حتّی تصرّف در وجود افراد می‌کنند؛ ولی زودگذر است و تا لب گور، بیشتر ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

راه درست

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

من مدّتی در جوانی دنبال علوم غریبه و تسخیر جن و این مسائل بودم؛ امّا این‌ها همه‌اش تاریکی است و تاریکی می‌آورد. و من چون ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

لزوم شرع

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

شروع حرکت، شرع است. و اگر این کارتان ایراد داشته باشد، به هیچ جا نمی‌رسید.منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۴۶ ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

همه چیز در شریعت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

هر چه هست در شرع مقدّس است. تمام مراحل عرفان و سیر و سلوک تا مرحله‌ی نهایی که فناء فی الله است به زبان ائمّه‌ی ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

لیاقت حضور

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

 (چون از ایشان سؤال شد: چه وقت انسان حضور صاحب الزّمان می‌رسد؟! فرمودند:)در وقتی که حضور و غیبتش برای انسان تفاوت نداشته باشد.منبع: کتاب پندهای ...

TasvirShakhesAnsariHamedani01

برای بیدار شدن از خواب

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله انصاری همدانی (ره)

 (دعایی را مرحوم آیت الله انصاری (قدَّس اللهُ تربتَه) دستور داده‌اند که: چنانچه انسان قبل از خوابیدن بخواند برای بیدار شدن از خواب، هر وقت ...

صفحه 2 از 41234