ثقلین
TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-03

معنای جری و تطبیق قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال –  جری و تطبیق قرآن به چه معنی است ؟یعنی قرآن مثل خورشید و ماه سیر می کند و هر جا مصداق پیدا کند ، ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-02

معنای بطن قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – آیا بطن قرآن از ظواهر است ؟ خیر ، از معنای نخست اللفظی هم نیست .سوال ۲ – آیا بطن قرآن ، بیان دو ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-03

معنای تاءویل

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱- دلیل کسانی که قرآن را برخلاف ظاهر لفظ آن تاءویل می کنند ، چیست ؟خداوند متعال می فرماید : فاءما الذین فی قلوبهم زیغ ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-02

تفاوت معنای تفسیر و تاءویل

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال –  فرق بین تفسیر و تاءویل چیست ؟ تفسیر از قبیل معانی الفاظ است ؛ ولی تاءویل این گونه نیست . توضیح آنکه : تفسیر عبارت ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-01

استفاده از قرآن ، فراتر از ائمه علیه السلام !!!

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

 سوال ۱-  آیا ممکن است ما مطلبی را از قرآن استفاده کنیم که با استفاده ای که ائمه علیه السّلام از قرآن نموده اند ، منافات ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-10

عدم تغییر قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

 سوال – آیا قرآن قابل تغییر در هر عصر است ؟ ج – قرآن کریم کلامی است که ناسخ ندارد ، و برای همیشه زنده است ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-09

تکاملی فراتر از قرآن !!!

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال – آیا ممکن است تکاملی برای انسان فرض کرد که در قرآن مطرح نشده باشد ؟ چنین تکاملی قطعا بی فایده است ، و اگر فایده ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-08

شرایط فهم و تفسیر قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

س ۳۳۴- شرایط فهم معنای قرآن و تفسیر آن چیست به گونه ای که انسان اطمینان پیدا کند که آن را فهمیده است ؟ ج ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-07

رد قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال – آیا هر مطلبی که در قرآن (ضروری ) است ، و اگر کسی مثلا ادعا کرد که حکم (تعدد زوجات ) امروزه قابل اجرا ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-05

معنای اعجاز قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

 سوال – اعجاز قرآن به چه چیز ثابت می شود ؟ اعجاز قرآن مجید ، با تحدی هایی که قرآن نموده ثابت می شود ، که هم ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-04

عمل به بخش های تحریف نشده تورات و انجیل

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال –  آیا عمل کردن به بخشهای تحریف نشده تورات و انجیل جایز است ؟ بعد از نسخ آنها به قرآن مجید ، عمل کردن به آنها ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-03

دلیل عدم تحریف ، تصحیف و تغییر قرآن

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال – آیا قرآن تحریف یا تصحیف و یا تغییر پیدا کرده است ؟ مشهور میان فریقین (شیعه و سنی ) عدم تغییر در قرآن است ، ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-02

عدم تحریف قرآن از دیدگاه شیعه

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

 سوال –  آیا به اعتقاد شیعه قرآن موجود تحریف شده است ؟قرآن موجود در نزد شیعه ، همان قرآنی است که به رسول خدا صلی الله ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-01

زمان نزول سوره برائت (توبه )

پرسش و پاسخ٬ طباطبایی٬ علامه‌ طباطبایی٬ علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ –  آیا سوره برائت (توبه ) در سال ۹ هجری بعد از فتح مکه نازل شد ؟ بله ، بعد از فتح مکه نازل شد ...

صفحه 2 از 1212345...10...قبلی »