ثقلین
TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-01

وحی ، نبوت ، رسالت و امامت «وحی بودن الفاظ قرآن»

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال: آیا عین الفاظ قرآن به زبان عربی بر پیغمبر اکرم نازل شده است ، یا تنها تنهای آن ؟خداوند متعال می فرماید : حم ، ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-09

وحی ، نبوت ، رسالت و امامت «سخنان عادی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز وحی است»

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال: خداوند متعال می فرماید : و ما ینطق عن الهوی ، ان هو الا وحی یوحی (نجم : ۳ و ۴)و از روی هوس ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-08

وحی ، نبوت ، رسالت و امامت «امکان وحی به غیر نبی»

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال: آیا ممکن است به کسی که نبی نیست وحی شود ؟خداوند متعال می فرماید : و اوحینا الی ام موسی (قصص : ۷) و به ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-07

وحی ، نبوت ، رسالت و امامت «فرق بین پیغمبر و شخص نابغه»

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال: فرق بین پیغمبر و شخص نابغه چیست ؟ خداوند می فرماید : کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین ، و انزل ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-06

تفاوت معنای رسول و نبی

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – گفته اند که (نبی ، شخصیتی است که به سوی قومی مبعوث نشده و نیز دعوتی هم نداشته باشد ، بر خلاف ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-05

علت تفاوت قابلیت ها

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – چرا از میان مخلوقات ، یکی انسان شد و از همه کمالات بهره مند گردید ، و دیگری مثلا اسب شد و ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-04

حقیت (بدا) چیست ؟

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال:  حقیقت (بدا) چیست ؟ (بدا) عبارت است از اظهار شیئی خفی با توجه به علل و عوامل مثل این که حکم می کنیم که در ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-03

دعا و ارتباط آن با قضا و قدر

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – آیا دعا منافات با قضا و قدر دارد ؟خیر ، خود دعا نیز از قدر است .  سوال ۲ –  دعا یا ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-02

عدم تضاد اخبار سعادت و شقاوت با اختیار

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – معنای این روایت چیست که می فرماید : السعید سعید فی بطن اءمه ، و الشقی شقی فی بطن اءمه – خوشبخت ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-01

مدلول اخبار طینت و عدم تضاد آن با اختیار

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – مدلول اخبار طینت چیست ؟از اخبار طینت بر می آید که خداوند متعال انسان را از هر جا خلق نمود ، به ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-09

عدم تنافی آیات قرآنی با اختیار

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – خداوند متعال می فرماید : اهم یقسمون رحمه ربک ؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا ، و رفعنا بعضهم فوق ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-08

فلسفه خلقت موجودات و جبر و اختیار

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ – خداوند متعال موجودات شر را برای چه آفریده است ؟خداوند متعال هر چه خلق فرموده ، خیر محض است . چنانکه می ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-07

جبر و اختیار و بدا و سر تفاوت قابلیت ها

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

معنای لاجبر و لاتفویض ، بل امر بین امرین سوال ۱ –  در روایت آمده است : لاجبر و لاتفویض ، بل امر بین امرین ...

TasvirShakhes-AllameTabatabaeeQ-06

مباحثی درباره شیطان

پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره

سوال ۱ –  خداوند متعال می فرماید : قال : رب فانظرنی الی یوم یبعثون : قال : فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم (ص ...

صفحه 10 از 12« بعدی...89101112