ثقلین
TasvirShakhesAudioClip

انسان در روز قیامت

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

اثر اعمال در عالم

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

آیات پنجم و ششم سوره ی زلزال

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

آیات سوم و چهارم سوره ی زلزال

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

آیه دوم سوره ی زلزال

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شهادت زمین در قیامت

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

خواص قرائت سوره ی زلزال در نوافل نماز

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

فکر به آخرت

دهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

هر امری برای رضای خدای مهربان

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شکر طلبگی

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

زمین و زمان، سربازان اهل شکر

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

اهل شکر، دردی متوجه نمی شوند

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شب، زمان ستاریّت خدای مهربان

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

زبان، بروز مکنونات قلبی انسان

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 35 از 36« بعدی...1020...3233343536