ثقلین
TasvirShakhes-OstadAAli-114-ThaqalainSite

رفاه بدون خدا!

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-113-ThaqalainSite

خدا در دل انسان

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-112-ThaqalainSite

اطاعت خداوند

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-111-ThaqalainSite

نَفس انسان

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-110-ThaqalainSite

امتحان خدای عزّوجل

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-109-ThaqalainSite

شیطان و فریب انسان

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-108-ThaqalainSite

معنای تقوا

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-107-ThaqalainSite

رحمت خدا

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-106-ThaqalainSite

حب امیرالمومنین علی علیه السلام

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-105-ThaqalainSite

شفا یافتن فرد در حال احتضار توسط امام کاظم علیه السلام

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-104-ThaqalainSite

عدل یا فضل الهی

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-102-ThaqalainSite

تشبیه دنیا به شهر فرنگ

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-101-ThaqalainSite

جنس دنیا سراب است

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesemamzaman7

خادم مدرسه، یار امام زمان ارواحنا فداه

گزیده هایی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 13« بعدی...34567...10...قبلی »