ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-230-ThaqalainSite

اعلام کردن بلوغ بچه ها در مدرسه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا معلّمین می توانند بلوغ بچّه ها را در مدرسه، به صورت عمومی مطرح کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-228-ThaqalainSite

چگونگی توضیح مسائل بلوغ برای نوجوانان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

مربّیان چگونه باید مسائل بلوغ را برای نوجوانان توضیح دهند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-227-ThaqalainSite

دلیل زودتر فرارسیدن بلوغ دختران

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چرا بلوغ دختران زود تر از پسران است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-225-ThaqalainSite

جدی گرفتن مسئله نماز قبل از بلوغ

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه طور باید به بچّه ها بفهمانیم که مسئله ی نماز را قبل از بلوغ جدّی بگیرند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-223-ThaqalainSite

محیط بازی کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

ما به تازگی از محلّه‌ای به محله‌ی دیگر نقل مکان کرده‌ایم. مشکلی که ما در این محلّه داریم این است که بچّه‌های آن از لحاظ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-221-ThaqalainSite

بازی با جنس مخالف

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک دختر هشت ساله دارم که از کودکی همه‌ی هم بازی‌های او در فامیل پسر بودند. اکنون به دلیل این‌که چیزی به سنّ تکلیف ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-219-ThaqalainSite

استرس امتحان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه عواملی باعث استرس بچّه ها در فصل امتحانات می‌شود؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-197-ThaqalainSite

استفاده از دفترهای سال قبل برای صرفه جویی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا خوب است که از فرزندمان بخواهیم برای رعایت صرفه جویی و پرهیز از اسراف، از دفترهایی که از سال قبل مانده است، در سال ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-195-ThaqalainSite

خواهر و برادری که با هم ناسازگارند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر 8 ساله‌ای دارم که با خواهر 3 ساله‌ی خود ناسازگار است و مدام با هم دعوا می‌کنند؛ چگونه رفتار کنم که رابطه‌ی آن‌ها با ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-193-ThaqalainSite

قضاوت پدر و مادر در مورد اختلاف فرزندانشان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر پدر و مادر مجبور شدند که در مورد اختلاف فرزندانشان قضاوت کنند، به چه نکاتی باید توجّه داشته باشند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-191-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله‌ای که دچار وسواس فکری شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر شش ساله‌ای دارم که دچار وسواس فکری شده است و در مورد خدا و امامان حرف‌هایی می‌زند که من تعجب می‌کنم؛ مثلاً اگر در ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-189-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله ای که دچار وسواس شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با دختر شش ساله ام که دچار وسواس شده است و می‌خواهد مدام رواندازش را صاف و تمیز کند؛ چگونه رفتار کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-187-ThaqalainSite

پسری که تمام کارهایش را مادرش انجام می دهد

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

یک پسر شش ساله‌ دارم که تمام کارهای شخصی او را من انجام می‌دهم؛ به طوری که اگر کنار پارچ آب باشد، باید من بیایم ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-186-ThaqalainSite

بغل کردن و بوسیدن کودک و رابطه آن با وابستگی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر من دو سال دارد و در طول روز بارها از من می‌خواهد که او را بغل کنم؛ با این که گاهی اوقات او را ...

صفحه 3 از 8112345...102030...قبلی »