ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-052-ThaqalainSite

راه درمان ترس کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه ترس کودکان را درمان کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-051-ThaqalainSite

پسر هفت ساله ی ترسو

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر هفت ساله ی من خیلی ترسو است؛ به طوری که وقتی می خواهد به حمّام برود، می گوید در حمّام را باز بگذارید. چه ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-050-ThaqalainSite

ترس در کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

کودک چهار ساله ام خواب وحشتناکی دیده و از مکانی در خانه می‌ترسد؛ چگونه با او برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-049-ThaqalainSite

کودک خسیس

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با کودک سه ساله ام که نسبت به وسایلش حسّاس است و از دادن آنها به دیگران خودداری می‌کند، چگونه برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-048-ThaqalainSite

راه برخورد با کودک زورگو

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه می توان با کودک هفت ساله ای که زور گویی می‌کند برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-047-ThaqalainSite

دعا نویسی برای کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

نوشتن دعا برای کودکان آیا درست است یا نه؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-046-ThaqalainSite

حدود آزادی بچّه ها در خانه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

حدود آزادی بچّه ها در خانه باید چه قدر باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-045-ThaqalainSite

آزادی بچّه ها در خانه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه کاری انجام دهیم تا به آزادی فرزندمان در خانه آسیب وارد نشود؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-044-ThaqalainSite

اصرار در برابر خواسته ی غیر منطقی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

فرزند هفت ساله ای دارم که در برابر خواسته ی غیر منطقی خود زیاد اصرار می‌کند؛ با او چگونه برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-043-ThaqalainSite

خواسته ی غیر منطقی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

وقتی پدر و مادر نتوانند در برابر خواسته ی غیر منطقی فرزند، حواس او را پرت کنند چه کاری را باید جایگزین آن قرار دهند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-042-ThaqalainSite

نیاز های منطقی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه نیاز های منطقی فرزند خود را برآورده کنیم، به طوری که او در آینده پر توقّع نشود؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-041-ThaqalainSite

چشم و هم چشمی کودکان برای خرید

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر من امسال به پیش دبستانی رفته است. او فوق العاده نسبت به دوستان خود چشم و هم چشمی می‌کند و دوست دارد هر روز ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-040-ThaqalainSite

چشم و هم چشمی کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک دختر چهار ساله دارم که وقتی او را به خانه‌ی نزدیکان می‌بریم، مبلمان آن‌جا برایش مهم است؛ یعنی می‌خواهد ما نیز مبلمانی مانند ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-039-ThaqalainSite

پسر چهار ساله‌ای که رفتار بد دیگران را تقلید می‌کند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر چهار ساله‌ای دارم که رفتار بد دیگران را تقلید می‌کند؛ حتّی با این‌که می‌داند این کار بد است ولی باز کارهای خود را تکرار ...

صفحه 10 از 70« بعدی...89101112...203040...قبلی »