ثقلین
غربال مطالب «دفتر شعر»
اهل بیت و یاران:
شاعر:
مناسبت:
قالب:
TasvirShakhes-SherAshoraei-020-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ شفایی اصفهانی (۲)

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

شرف الدّين حسن، شفايي اصفهاني ملك الشّعرا و استاد شاعران عهد خود به ويژه صائب تبريزي است. القاب ملك الشّعرا و ممتاز ايران، از شاه ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-019-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ شفایی اصفهانی (۱)

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

شرف الدّين حسن، شفايي اصفهاني ملك الشّعرا و استاد شاعران عهد خود به ويژه صائب تبريزي است. القاب ملك الشّعرا و ممتاز ايران، از شاه ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-018-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ خرّم اصفهانی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

میرزا عبّاسعلی اصفهانی؛ متخلّص به خرّم از شاعران قرن 13 و 14 است. سال تولّد خرّم را در سال های 1234 یا 1237 ق و ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-017-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ خبّاز کاشانی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

کاشان، کاشانه ی شعر و ادب است. حبیب اللّه خبّاز؛ متخلّص به خبّاز و مشهور به خبّاز كاشانی از شاعران معاصر این شهر است. او در ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-016-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ خاکی شیرازی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

ملّا محمّدابراهیم قاری؛ متخلّص به خاكی و مشهور به خاكی شیرازی، شاعر و قاری بوده که در قرن 13 هجری زندگی می کرده. از سال تولّدش ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-015-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ حقیر دزفولی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

ملّا حسین خلیفه دزفولی؛ متخلّص به حقیر و مشهور به سلطان الواعظین، شاعر و واعظ قرن 13 و 14 هجری است. ولادتش در سال 1260 ق ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-014-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ حدّاد کاشانی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

یکی از شعرای آیینی معاصر، جناب عبّاس حدّاد كاشانی؛ متخلّص به حدّاد است. وی اهل کاشان است و در سال 1334 ش به دنیا آمده است. ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-013-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ ترکی شیرازی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

آقا محمّدحسین آغولی؛ متخلّص به تركی و مشهور به تركی شیرازی، شاعر و نقّاش قرن 13 و 14 هجری است. تاريخ ولادتش نامعلوم است ولي رحلت ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-012-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ تأثیر تبریزی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

میرزا محسن تأثیر تبریزی؛ متخلّص به تأثیر از شاعران قرن 11 و 12 هجری است. تاریخ ولادت او را 1060 ق و تاریخ درگذشت او را ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-011-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ بنایی یزدی (۳)

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

علی‌اصغر بنایی معمار، متخلّص به «بنایی» و معروف به بنایی یزدی از شاعران کم شناخته شده‌ي معاصر است. بنایی در سال 1301 ه‍ . ق در ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-010-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ بنایی یزدی (۲)

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

علی‌اصغر بنایی معمار، متخلّص به «بنایی» و معروف به بنایی یزدی از شاعران کم شناخته شده‌ي معاصر است. بنایی در سال 1301 ه‍ . ق در ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-009-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ بنایی یزدی (۱)

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

علی‌ اصغر بنایی معمار، فرزند حسین، متخلّص به «بنایی» و معروف به بنایی یزدی از سخنوران عصر حاضر است. بنايي در سال 1301 ه‍ . ق ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-008-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ بابا فغانی شیرازی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

بابا فغانی شیرازی از شاعران قرن 9 و 10 هجری است. او متخلّص به فغانی بود که البتّه ابتدا سكّاكی تخلّص میكرد. تاریخ ولادتش نامعلوم است ...

TasvirShakhes-SherAshoraei-007-Thaqalain_IR

شعر عاشورایی؛ آیتی بیرجندی

به انتخاب جواد هاشمی؛ ماه محرم 1396

شیخ محمّدحسین آیتی؛ ملقّب به ضیاءالدّین و متخلّص به ضیا و آیتی از شعرای قرن 14 هجری است. او شاعر، فقیه و متكلّم است. تاریخ ولادتش ...

صفحه 4 از 56« بعدی...23456...102030...قبلی »