ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1027-Thaqalain-IR

مشهورترین مفسران صحابه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مشهورترین مفسران صحابه چه کسانی بودند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1026-Thaqalain-IR

معنا و تفاوت ترجمه و تفسیر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ترجمه و تفسیر به چه معنا است؟ و بین آنها چه فرقی وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1025-Thaqalain-IR

مکان نخستین مدرسه تفسیر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

نخستین مدرسه تفسیر در کجا پدید آمد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1024-Thaqalain-IR

نظر امام ابومنصور ماتریدی در مورد فرق بین تفسیر و تأویل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

امام ابومنصور ماتریدی در مورد فرق بین تفسیر و تأویل چه نظری دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1023-Thaqalain-IR

ذکر رکوع و سجود در آیات قرآنی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ذکر رکوع و سجود، برگرفته از چه آیاتی است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1022-Thaqalain-IR

تفاوت ألا و نعمت را سوره الرحمان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفاوت ألا و نعمت را در سوره الرحمان چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1021-Thaqalain-IR

خطای حضرت یونس

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

خطای حضرت یونس چه بود؟ مگر نه این است که پیامبران از اشتباه مصون‌اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1020-Thaqalain-IR

منظور از اسماء در آیه‌ی «سپس علم اسماء را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از اسماء در آیه‌ی «سپس علم اسماء را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت»، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1019-Thaqalain-IR

تعدادی از فضایل شب قدر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

لطفاً تعدادی از فضایل شب قدر را نام ببرید؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1018-Thaqalain-IR

روایات تفسیری از حضرت علی(علیه السّلام) بیش از بقیه خلفا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا از حضرت علی(ع) بیش از بقیه خلفا، روایات تفسیری به ما رسیده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1017-Thaqalain-IR

آیات و احادیثی با موضوع غیبت

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا آیات و احادیثی وجود دارد که خبر از غیب داده باشند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1016-Thaqalain-IR

تسلط شیطان بر پیامبران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

خداوند در قرآن از زبان حضرت ایّوب(ع) می‌فرماید: «...حقیقتاً شیطان مرا خسته کرد و مرا مورد عذاب قرار داد». سؤال این است‌که چگونه شیطان می‌تواند ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1015-Thaqalain-IR

معنای قاب قوسین و اوادنی در داستان معراج

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای قاب قوسین و اوادنی در داستان معراج چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1014-Thaqalain-IR

سوره‌های مکّی و مدنی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

سوره‌های مکّی و مدنی طی چند سال نازل شدند و موضوع آنها چه چیز بود؟ ...

صفحه 4 از 601« بعدی...23456...102030...قبلی »