ثقلین
TasvirShakhes-NegahiGozara-13960323-Thaqalain-Ir

نگاهی به موضوع بداء در مناظره ارزشمند امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی

مقاله ای از محبوبه رجایی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

در میان صفات و افعال الهی، بحث بداء از جایگاه ویژه برخوردار است تا آنجا که تاکید گردیده که خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده، ...

TasvirShakhes-EmamReza-13960329-Thaqalain-Ir

امام رضا علیه السلام و ترک أولای انبیاء در قرآن

مقاله ای از امین خوش رفتار و محسن احتشامی نیا؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

نوشتار حاضر درباره مسأله ترک اولی و بیان دیدگاه امام رضا علیه السلام در نحوه برخورد ایشان با آیاتی است که به نحوی ...

TasvirShakhes-Tabin-13960329-Thaqalain-Ir

تبیین و دفاع امام رضا علیه السلام از معارف الهی در تقابل با نهضت ترجمه و آراء متکلمان

مقاله ای از آیت الله سید جعفر سیدان و محمدرضا نوروزی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی و أئمّة اطهارedfr تبیین مسائل و معارف دینی و بیان حق و باطل و روشن کردن پیروان آن ...

TasvirShakhes-Tohid-13960323-Thaqalain-Ir

نگاهی به موسوعه الامام الرضا علیه السلام

مقاله ای از محمود ملکی تراکمه‌ای؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، مروری و نقدی بر کتاب موسوعة الامام الرضا علیه السلام است که به سرپرستی سید محمد حسینی قزوینی در هشت جلد منتشر ...

TasvirShakhes-Bayaste-13960324-Thaqalain-Ir

بایسته‌های پژوهشی رضوی در حوزه عقاید

مقاله ای از محمد بیابانی اسکویی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

بایسته‌های پژوهشی، کلید پژوهش هستند که راهنمای تحقیق در هر موضوع به شمار می‌آیند. نویسنده در ‌این گفتار، حدود 350 موضوع را در ضمن ...

TasvirShakhes-moror-13960225-Thaqalain-Ir

تخمیس دالیه المتنبی و تخمیس الحماسه الامیه للمعرّی

مقاله ای از علامه محمدصالح حائری مازندرانی و سیدمحمد حسینی‌لرگانی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، حول محور چند قصیدة عربی مانند قصیدة دالیه سرودة متنبیّ و لامیة معری است که شیخ محمد صالح حائری مازندرانی (متوفی 1391 هجری ...

TasvirShakhes-SharhKhotbe-13960324-Thaqalain-Ir

شرح خطبه الرضا علیه السلام فی التوحید

مقاله ای از سید نعمة اله الجزائری و عبدالحسین طالعی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

‌این رساله، شرح سید نعمت اله جزائری (متوفی 1112 ه.ق.) بر خطبه توحیدیة امام رضا علیه السلام است. متن ‌این خطبه را بزرگانی مانند ...

TasvirShakhes-MororiBarResale-13960324-Thaqalain-Ir

مروری بر رساله جوامع الشریعه امام رضا علیه السلام و ارزیابی سندی و دِلالی آن

مقاله ای از محسن احتشامی‌نیا و فهیمه فهیمی‌نژاد؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

نویسندگان، با معرفی رسالة جوامع الشریعة که امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون نوشته، و ارزیابی سندی و دلالی آن، اعتبار رساله را ...

TasvirShakhes-Biyonat-13960324-Thaqalain-Ir

بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا علیه السلام

مقاله ای از آیت‌الله سید جعفر سیدان و اصغر دوازده امامی مطلق؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، به بینونت و نفی سنخیت میان خالق و مخلوق به عنوان یکی از اصول مهم توحید در بیان امام رضا علیه السلام ...

TasvirShakhes-PajoheshiDarTaras-13960324-Thaqalain-Ir

پژوهشی در تراث رضوی علیه السلام بر مبنای رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی

مقاله ای از سیدمصطفی مطهری و رضا یاری؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، مروری است بر میراث مکتوب بازمانده از 94 تن راویان امام رضا علیه السلام که به تفکیک انواع نوشته‌ها معرفی ...

TasvirShakhes-BayasteHayePajoheshRazavi2-13960323-Thaqalain-Ir

بایسته‌های پژوهشی ادبیات رضوی

مقاله ای از رضا بیات؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

نگارنده پس از بیان مقدمه‌ای در ضرورت توجّه بیشتر به ادبیات شیعی، ادبیات رضوی را شاخه‌ای از آن برمی‌شمارد. پس از آن 2 علیه السلام ...

TasvirShakhes-BayasteHayePajoheshRazavi01-13960323-Thaqalain-Ir

بایسته‌های پژوهشی رضوی ۱

مقاله ای از محسن صادقی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

شناسایی مدخل‌ها و عنوان‌های شایسته پژوهش در هر موضوع، از مقدمه‌های تحقیق به شمار می‌رود. در موضوع شناخت امام رضا علیه السلام عناوین ...

TasvirShakhes-Hadis-13951230-Thaqalain-Ir

الرساله المأمونیه ـ تصحیح: محمد حسین نجفی

مقاله ای از عباسقلی شریف رازی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

عباسقلی شریف رازی از دانشوران سدة چهاردهم، در الرساله المأمونیة در موضوع شهادت امام رضا علیه السلام سخن می‌گوید. مؤلف با بررسی مقاله‌‌ها‌ ...

TasvirShakhes-Resale-13951223-Thaqalain-Ir

خورشید شرق، کتابی در شناخت جناب فضل بن شاذان نیشابوری

مقاله ای از عبدالحسین طالعی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

خورشید شرق در سده سوم عنوان کتابی است از دکتر مهدی بیات مختاری در مورد شخصیت و آثار جناب فضل بن شاذان نیشابوری (متوفی 260) ...

صفحه 20 از 446« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »