ثقلین
TasvirShakhes-KhavarShenasi-13951221-Thaqalain-Ir

خاورشناسان و واقعه غدیرخم

مقاله ای از سیّد محمد رضوی : جستار هایی در قرآن و احادیث

واقعه غدير خم از گستردگى و اهمّيّت خاصّى برخوردار است و مستشرقان با اين واقعيّت با رويكرد خاصى بررسى رويكرد مستشرقان در برخورد با تفكّر ...

TasvirShakhes-Tavil-13951221-Thaqalain-ir

تأویل پاینده و لزوم امام زنده

مقاله ای از آیت الله سید موسی شبیری زنجانی : جستار هایی در قرآن و احادیث

از ويژگيهاى هانرى كربن، آشنايى با اسلام ايرانى و التزام وى به انديشه و معنويت مغرب زمين است. اين امر در كنار آگاهى به روشهاى ...

TasvirShakhes-Ashora-13951221-Thaqlain-Ir

سخنى در باب اعتبار سندى زیارت عاشورا

مقاله ای از آیت الله سید موسی شبیری زنجانی : جستار هایی در قرآن و احادیث

محقّقان در فرآيند پژوهش، گاه به نكات يا موضوعات ارزشمندى دست مىيابند كه بر پايه موادّ خام فراهم آمده است و مىسزد كه بر ...

TasvirShakhes-MarefatAllah-13951219-Thaqalain-Ir

معرفه الله، فطرى است آیات و روایات

مقاله ای از محمد بیابانی اسکویی : جستار هایی در قرآن و احادیث

نويسنده در اين گفتار، به تفسيرِ آيات قرآن در موضوع فطرىبودن معرفةالله پرداخته و با استناد به احاديث و روايات اهل بيت:و اقوال انديشمندان بيان ...

TasvirShakhes-Gholo-13951218-Thaqalain-Ir

پژوهشى پیرامون «پدیده ى غلو و جریان غالى گرى در شیعه»

مقاله ای از سید محمد رضوی : جستار هایی در قرآن و احادیث

نويسنده در اين مقاله، به بررسى غلو و جريان غالىگرى پرداخته، سابقهى غلو را در اعتقادات يهود و مسيحيّت جست‌وجو كرده، نقطهى آغازين غلو ...

TasvirShakhes-HadisManzelat-13951218-Thaqalain-Ir

دلالت حدیث منزلت بر مقام فرض الطاعه

مقاله ای از اصغر غلامی : جستار هایی در قرآن و احادیث

حديث منزلت، از احاديث متواتر است كه در كتب معتبر روايى شيعه و عامّه نقل شده است. نويسنده در اين مقاله، ابتدا مضمون برخى از ...

TasvirShakhes-Velayat-13951218-Thaqalain-Ir

آیه ى ولایت چند نکته و چند پرسش و پاسخ

مقاله ای از آیت الله علی احمدی میانجی : جستار هایی در قرآن و احادیث

نويسنده در اين گفتار، ابتدا هفت نكته دربارهى آيهى ولايت (آيهى 55 سورهى مائده) مطرح مىكند و سپس به ده پرسش دربارهى اين آيه پاسخ ...

TasvirShakhes-Tabligh-13951218-Thaqalain-Ir

پژوهشى پیرامون آیه ى تبلیغ

مقاله ای از محمد رضا آرام : جستار هایی در قرآن و احادیث

نويسنده در اين نوشتار، آيهى تبليغ را با توجّه به تفاسير شيعه و سنّى، تفسير كرده و ضمن استناد به احاديث و روايات، ارتباط آن ...

TasvirShakhes-Barasi-13951218-Thaqalain-Ir

بررسى سبب نزول آیه ى اشتراء النفس

مقاله ای از سیده فاطمه هاشمی : جستار هایی در قرآن و احادیث

در سبب نزول آيهى اشتراء نفس دو نوع از روايات مطرح است: 1. رواياتى كه سبب نزول آيه را در شأن اميرالمؤمنين على7و در ليلةالمبيت ...

TasvirShakhes-DaeratAlmaAref-13951218-Thaqalain-Ir

تصویر امامان شیعه در دائرهالمعارف اسلام

مقاله ای از حمید سلیم گندمی : جستار هایی در قرآن و احادیث

بر اساس آنچه در مقدّمه ى كتاب آمده است: اين دائرةالمعارف از مهمترين و معروفترين دائرةالمعارف هاى موضوع اسلام به زبان انگليسى است كه در مقاله ...

TasvirShakhes-Arjoze-13951218-Thaqalain-Ir

ارجوزه در فضایل امیرالمؤمنین علیه السّلام

مقاله ای از آیت الله العظمی سیّد ابوالقاسم خویی : جستار هایی در قرآن و احادیث

ارجوزه قصيده‌اى است بر وزن رجز كه از قديمترين اوزان شعر عربى است. ارجوزهى مرحوم آيةالله العظمى خويى از نوع رجز سالم مسدّس همانند الفيّهى ...

TasvirShakhes-MarefatVaHedayat-13951218-Thaqalain-Ir

معرفت و هدایت، فعل خداست دیدگاه هاى دانشمندان شیعه

مقاله ای از محمد بیابانی اسکویی : جستار هایی در قرآن و احادیث

آيا معرفت خداوند سبحان، نظرى و اكتسابى است يا بديهى و ضرورى؟ اين معرفت، فعل خداوند است يا محصول درك عقلى انسان؟ نگارنده در اين ...

TasvirShakhes-Mahdaviyat-13951218-THaqalain-Ir

مهدویّت در قرآن آیات مختصّ

مقاله ای از غلامحسین تاجری نسب : جستار هایی در قرآن و احادیث

اين مقاله، به بررسى آياتى مى پردازد كه روايات متون حديثى شيعه ى اماميّه، آنها را مربوط به امام مهدى7مي‌دانند. در اين گفتار، 54 آيه ...

TasvirShakhes-KetabShenasi-Thaqalain-Ir

کتاب شناسى گزیده ى آثار دانشمندان اهل تسنّن

مقاله ای از عبدالحسین طالعی : جستار هایی در قرآن و احادیث

اين مقاله، حاوى ويژگىهاى 88 كتاب از آثار دانشمندان اهل تسنّن است كه تمام يا بخشى از آنها در مورد امام مهدى7مىباشد. نگارنده، مقاله را ...

صفحه 10 از 420« بعدی...89101112...203040...قبلی »