ثقلین
TasvirShakhes-Janbaz-13950329-RavesheTadris-ThaqalainSite

روش تدریس – جلسه اول

استاد جانباز؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-13950329-AdabiyateArab&ManabeNahvi-ThaqalainSite

ادبیات عرب و منابع نحوی – جلسه اول

استاد خانی؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950326-08-ThaqalainSite

جلسه هشتم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950326-ThaqalainSite

شب دهم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 26 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950326-MarefatShenasi-06-ThaqalainSite

ششمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 26 خرداد 95 / جلسه مسلسل 50
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950325-MarefatShenasi-05-ThaqalainSite

پنجمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 25 خرداد 95 / جلسه مسلسل 49
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950325-07-ThaqalainSite

جلسه هفتم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950322-ThaqalainSite

شب نهم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 25 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950324-MarefatShenasi-04-ThaqalainSite

چهارمین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 24 خرداد 95 / جلسه مسلسل 48
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950324-ThaqalainSite

شب هشتم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 24 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950324-06-ThaqalainSite

جلسه ششم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950323-ThaqalainSite

شب هفتم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 23 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-13950322-Ashayeri-Belaghat

جلسه پنجم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950323-MarefatShenasi-03-ThaqalainSite

سومین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 23 خرداد 95 / جلسه مسلسل 47
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 33 از 43« بعدی...1020...3132333435...40...قبلی »