ثقلین
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950324-06-ThaqalainSite

جلسه ششم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950323-ThaqalainSite

شب هفتم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 23 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-13950322-Ashayeri-Belaghat

جلسه پنجم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950323-MarefatShenasi-03-ThaqalainSite

سومین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 23 خرداد 95 / جلسه مسلسل 47
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-Ramezan-HaghShenas-13950322-ThaqalainSite

شب ششم ماه مبارک رمضان در حسینیه مرحوم حق شناس (ره)

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 22 خرداد 95
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950322-04-ThaqalainSite

جلسه چهارم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950322-MarefatShenasi-02-ThaqalainSite

دومین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 22 خرداد 95 / جلسه مسلسل 46
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950320-03-ThaqalainSite

جلسه سوم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13950319-MarefatShenasi-01-ThaqalainSite

اولین جلسه از سلسله جلسات معرفت شناسی سال ۱۳۹۵

آیت الله فیاضی؛ 19 خرداد 95 / جلسه مسلسل 45
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950319-02-ThaqalainSite

جلسه دوم دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ashayeri-Balaghat-13950318-01-ThaqalainSite

جلسه اول دوره تربیت مدرس ادبیات عرب

استاد عشایری؛ حوزه علمیه امام خمینی(ره)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-ManifestGrouhayeJahadeFarhangi-ThaqalainSite

مانیفست گروههای جهاد فرهنگی

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-gharahiEhya

احیاء نیمه شعبان در بیان آیت الله قرهی

کلیپ تصویری

...

TasvirShakhes-EbrahimMostafa-13950226-MokalemeArabi-ThaqalainSite

جلسه اختتامیه دوره مکالمه عربی

سخنرانی عربی الشیخ ابراهیم مصطفی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 23 از 33« بعدی...10...2122232425...30...قبلی »