ثقلین
TasvirShakhes-Arabic---Milad-Pakzad-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای میلاد پاکزاد

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Javad-Mozafari-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای جواد مظفری

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Jafar-Inanlou-02-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای جعفر اینانلو

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Hamid-AghaMohammadi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای حمید آقامحمدی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Farshad-Mohammadi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای فرشاد محمدی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---AliReza-Haddadi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علیرضا حدادی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---MezgiNejad-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای محمد مزگی نژاد

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Ali-Zangane-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علی زنگنه

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-Arabic---Ali-Nasibi-Thaqalain_IR

مصاحبه پایان دوره اردوی زبان عربی آقای علی نصیبی

مرداد 1396؛ نجف اشرف

مدیریت آموزش های کاربردی حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران دوره ی یک ماهه زبان عربی در نجف اشرف برگزار نمود که در پایان دوره از ...

TasvirShakhes-DrFekri-13960622-MokalemeArabi-Thaqalain_IR

اولین کارگاه روش تدریس کتاب صدی الحیاه

دکتر مسعود فکری؛ 22 شهریور 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-MokalemeArabi-Thaqalain_IR

چشم انداز «بخش مکالمه عربی»

مدیریت آموزش های کاربردی

چشم انداز «بخش مکالمه عربی» در مدرسه امام خمینی(ره) تهران ...

TasvirShakhes-moarefiye-markaze-zaban-13960921

معرفی قسمت آموزش زبان انگلیسی

مدیریت آموزش های کاربردی

نگاهی اجمالی به چشم انداز یادگیری زبان انگلیسی در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) ...

صفحه 6 از 6« بعدی...23456