ثقلین
TasvirShakhes-Tosiye-67-ThaqalainSite

سعید وشقى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

حديث «السعيد سعيد فى بطن امه و الشقى شقى فى بطن امه» چگونه با اختيار شخصى قابل توجيه است؟حديثى كه از پيامبراكرم (صلی الله علیه وآله)  نقل كرده اند ...

TasvirShakhes-Tosiye-66-ThaqalainSite

سیر تکاملى بعد از مرگ

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا انسان بعد از مرگ سير تكاملى دارد يا نه؟ اگر اين گونه است آيا افراد عادى بعد از مدتى به همان كمال مطلقى كه ...

TasvirShakhes-Tosiye-65-ThaqalainSite

علم معصومین

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

ميزان علم معصوم (علیه السلام)  به غيب چقدر است و آيا در مسائل دنيوى هم از اين علم بهره مى برد يا نه؟ اگر جواب مثبت است، ...

TasvirShakhes-Tosiye-64-ThaqalainSite

عالم مثال

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

درباره عالم مثال و بدن مثالى يا برزخى توضيح دهيد. ...

TasvirShakhes-Tosiye-63-ThaqalainSite

مقام امامت

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

گفته شده رسيدن به مقام امامت محال است ولى انسان مى تواند به مقام شاگردان امامان معصوم دست يابد. از سوى ديگر، در احاديث آمده است: ...

TasvirShakhes-Tosiye-62-ThaqalainSite

فشار قبر

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

مى دانيم كه مرگ براى مؤمن شيرين است، مؤمن از مرگ استقبال مى كند و هيچ گونه عذابى ندارد؛ ولى در روايتى نقل شده كه همه عذاب ...

TasvirShakhes-Tosiye-61-ThaqalainSite

مرگ ناگهانى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

با توجه به اين كه خداوند رحيم و رحمان است، چرا عده اى گرفتار مرگ مفاجات و ناگهانى مى شوند؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-60-ThaqalainSite

عصمت و ظرفیت انسان

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

بين سمع و بصر غير مادى چه تفاوتى وجود دارد كه دريافت كلام خدا به سمع باطن در دنيا ممكن است ولى رؤيت حضرتش به ...

TasvirShakhes-Tosiye-59-ThaqalainSite

تجلى اسماء الهى و عصیان آدم

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا مى توان گفت درخت ممنوعى كه حضرت آدم (علیه السلام)  از نزديك شدن به آن نهى شده بود به بخشى از اسماى الهى مربوط مى شود؛ ...

TasvirShakhes-Tosiye-58-ThaqalainSite

عصمت و ظرفیت انسان

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا خداوند متعال ظرفيت انسان ها را براى كسب عصمت تعيين مى كند يا خودشان آن ظرفيت را به دست مى آورند؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-57-ThaqalainSite

عدل الهى و عذاب همیشگى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

چرا انسانى كه در دنيا مدتى محدود گناه مى كند، به عذاب ابدى مبتلا مى شود؟ اين با عدل خداوند سازگار نيست. ...

TasvirShakhes-Tosiye-56-ThaqalainSite

جبر و اختیار

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

مى گويند روزى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  ابن ملجم را قاتل حضرت امير خواند؛ ابن ملجم گريست و گفت: مرا همين الان بكشيد. حضرت على نيز ...

TasvirShakhes-Tosiye-55-ThaqalainSite

اجبارى

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

من نمى خواستم آفريده شوم تا خدا در مقابل نافرمانى هايم مجازاتم كند، آيا اين ظلم نيست؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-54-ThaqalainSite

هدف آفرینش

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

هدف از خلقت و آفرينش چيست؟ ...

صفحه 3 از 712345...قبلی »