ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-06-ThaqalainSite

عقلانیت تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل نمى پذيرد!؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-05-ThaqalainSite

تقلید و دین فطرى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان، تقليد را بر مردم واجب كرده اند، اين است كه مردم را جاهل و بى سواد ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-04-ThaqalainSite

ضرورت تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-03-ThaqalainSite

چرایى اختلاف فتاوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-02-ThaqalainSite

پیشینه تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

تقليد از مجتهد از چه زمانى شروع شده است؟، آيا در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیهم السلام) نيز مطرح بوده است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-01-ThaqalainSite

معناى اجتهاد و تقلید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

«اجتهاد» و «تقليد» به چه معناست؟ ...

صفحه 6 از 6« بعدی...23456