ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-104-ThaqalainSite

دست دادن با نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم - به‌ویژه فامیل مثل دخترخاله، دخترعمو و...-چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-125-ThaqalainSite

تماس جنسى با نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا تماس‌هاى جنسى با نامحرم - غیر از دخول - حکم زنا را دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-124-ThaqalainSite

تماس در تاکسى و بازار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

گاهى در بازار، نمایشگاه و وسایل نقلیه، زن و مرد به یکدیگر برخورد مى‌کند، در اینجا تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-123-ThaqalainSite

عشق به شخصیت‌هاى معنوى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

عشق ورزیدن به شخصیت‌هاى معنوى و دینى جنس مخالف و دوست داشتن آنها از روى محبت الهى چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-122-ThaqalainSite

دوست داشتن جنس مخالف

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اظهار دوستى به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست دارم، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-121-ThaqalainSite

نمایش و بازیگرى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا اختلاط زن و مرد نامحرم به منظور نمایش تئاتر و بازیگرى که گاهى با مکالمات عاشقانه و مهیج شهوت همراه مى‌باشد جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-120-ThaqalainSite

معاشرت با دخترعمو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

معاشرت با دخترعمو در حد استادى و تقویت درس، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-119-ThaqalainSite

تدریس خصوصى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا براى تدریس خصوصى در منزل، مى‌توان براى دانش‌آموزان دختر، معلم مرد و براى پسر معلم زن استخدام کرد؛ در حالى که هر دو در ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-118-ThaqalainSite

ارتباط شغلى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا ارتباط صمیمى بین دختر و پسر در هنگام همکارى و یا میهمانى، اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-117-ThaqalainSite

تنها بودن زن و مرد نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

تنها بودن زن و مرد نامحرم در برخى مکان‌هاى عمومى (مانند کتابخانه‌ها و وسایل نقلیه) چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-116-ThaqalainSite

خلوت زن و مرد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان جایز است؟ به طور مثال آیا دختر و پسرى که مى‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، مى‌توانند ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-115-ThaqalainSite

حضور بانوان در ادارات

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا کار خانم‌ها در ادارات که با نامحرم روبه‌رو مى‌شوند و گفت‌وگو مى‌کنند، اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-114-ThaqalainSite

نشستن بر سر یک سفره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا نشستن بر سر سفره‌اى که نامحرم وجود دارد، حرام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-113-ThaqalainSite

اردوى دختر و پسر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا دانشجویان دختر و پسر مى‌توانند به طور مشترک، به اردوهاى تفریحى و سیاحتى مسافرت کنند؟ ...

صفحه 5 از 14« بعدی...34567...10...قبلی »