ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-154-ThaqalainSite

نماز و نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آیا پوشاندن روى پا هنگام نماز واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-152-ThaqalainSite

حلقه ازدواج

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

حکم پوشش انگشتر طلا و حلقه ازدواج بانوان، در صورتى که در معرض دید نامحرم باشد، چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-151-ThaqalainSite

شک در زینت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر در جایى شک پیدا شود که چیزى از موارد زینت است یا نه، تکلیف چیست؟ آیا باید آن را پوشاند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-150-ThaqalainSite

گریم زن توسط نامحرم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازى و بازیگرى جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-149-ThaqalainSite

گـریـــم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا گریم زن جزء آرایش محسوب مى‌شود و باید از نامحرم پوشاند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-148-ThaqalainSite

سرمه چشم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا سرمه چشم از زینت‌هایى است که باید پوشیده شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-147-ThaqalainSite

رنگ ابرو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا رنگ کردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-146-ThaqalainSite

برداشتن ابرو

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر برداشتن ابروها زینت به حساب آید، باید تمام صورت را پوشاند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-145-ThaqalainSite

آرایش کردن براى محارم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آرایش کردن براى محارم، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-144-ThaqalainSite

آرایش دختران

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آرایش براى دختران چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-143-ThaqalainSite

آرایش چهره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-142-ThaqalainSite

کرم‌ هاى چرب کننده و ضد آفتاب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

استفاده از کرم‌هاى چرب کننده و ضد آفتاب، بر روى دست و صورت چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-141-ThaqalainSite

بوى خوش نرم کننده‌ها

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

استفاده از مواد نرم کننده که لباس را کمى خوشبو و لطیف مى‌کند، براى بانوان چه حکمى دارد؟ آیا بیرون مى‌توانند بروند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-140-ThaqalainSite

عطر زن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا براى زن جایز است که عطر بزند و از منزل بیرون رود؟ ...

صفحه 3 از 1412345...10...قبلی »