ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-099-ThaqalainSite

وجوب شستن کف پا در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه نمى دانسته شستن كف پا در غسل لازم است، مدتى به اين ترتيب غسل مى نموده، نسبت به نماز و روزه هاى گذشته چه تكليفى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-100-ThaqalainSite

غسل نادرست و نماز و روزه ای با آن خوانده شده است

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

مدتى غسل هاى خود را نادرست انجام مى دادم و با آن روزه مى گرفتم و نماز مى خواندم، آيا بايد روزه ها و نمازها را قضا كنم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-148-ThaqalainSite

نماز و روزه در حالت جنب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه مدتى نماز خوانده و روزه گرفته است و بعد بفهمد جنب بوده، تكليف او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-147-ThaqalainSite

جنابت و نماز و روزه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چندين سال با حال جنابت، روزه گرفتم و نماز خواندم؛ در حالى كه نمى دانستم جنب بايد غسل كند، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-102-ThaqalainSite

شک در خارج شدن منی

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر انسان شك كند مايعى كه از او خارج شده منى است يا نه ـ در حالى كه بعضى از شرايط را دارا است ـ وظيفه اش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-101-ThaqalainSite

احتمال محتلم شدن پس از خواب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

صبح بعد از بيدارى، متوجه مى شوم كه محتلم شده ام؛ در حالى كه اصلاً هيچ گونه لذتى در خود حس نكرده ام، آيا غسل واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-144-ThaqalainSite

شک در جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در خواب، مايعى از انسان خارج شود كه نمى داند منى است يا نه، حكمش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-143-ThaqalainSite

بول پس از منی و غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر انسان از خروج منى جلوگيرى نموده و پس از مدتى بول كند؛ آيا غسل جنابت بر او واجب مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-142-ThaqalainSite

بول همراه منى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا آمدن منى همراه ادرار، نياز به غسل دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-141-ThaqalainSite

رطوبت مشکوک

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آبى كه هنگام خواندن مطالب مهيج، ديدن تصاوير محرك و يا تكلم با جنس مخالف از انسان خارج مى شود چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-140-ThaqalainSite

انواع ترشحات

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

مذى، وذى و ودى را توضيح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-139-ThaqalainSite

مکروهات جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كارهايى كه براى شخص جنب مكروه است، كدامند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-138-ThaqalainSite

محرمات جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چه كارهايى بر جنب حرام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-137-ThaqalainSite

غسل برای مادری که بچه اش مرده به دنیا می آید

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

مادرانى كه بچه شان مرده به دنيا مى آيد؛ آيا بايد غسل مس ميت به جا آورند؟ ...

صفحه 2 از 1212345...10...قبلی »