ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-090-ThaqalainSite

انجام غسل واجب بعداز اذان صبح در ماه رمضان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در ماه رمضان، با اعتقاد به اينكه براى غسل جنابت وقت دارد، مشغول به غسل شود و وسط غسل بفهمد مقدارى از غسل با ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-091-ThaqalainSite

تنگى وقت برای غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب هاى ماه رمضان، به جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى تواند با آن نماز بخواند، يا ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-092-ThaqalainSite

تأخیر در غسل جنابت و روزه واجب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر كسى در شب ماه رمضان، جُنُب شود و تا نزديك اذان صبح، غسل را به تأخير اندازد و سپس تيمم كند، آيا روزه او ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-098-ThaqalainSite

تأخیر غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بيدار مى شود، آيا مى تواند نماز خود را تا نزديك طلوع آفتاب به تأخير اندازد ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-099-ThaqalainSite

وجوب شستن کف پا در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه نمى دانسته شستن كف پا در غسل لازم است، مدتى به اين ترتيب غسل مى نموده، نسبت به نماز و روزه هاى گذشته چه تكليفى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-100-ThaqalainSite

غسل نادرست و نماز و روزه ای با آن خوانده شده است

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

مدتى غسل هاى خود را نادرست انجام مى دادم و با آن روزه مى گرفتم و نماز مى خواندم، آيا بايد روزه ها و نمازها را قضا كنم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-148-ThaqalainSite

نماز و روزه در حالت جنب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه مدتى نماز خوانده و روزه گرفته است و بعد بفهمد جنب بوده، تكليف او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-147-ThaqalainSite

جنابت و نماز و روزه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چندين سال با حال جنابت، روزه گرفتم و نماز خواندم؛ در حالى كه نمى دانستم جنب بايد غسل كند، تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-102-ThaqalainSite

شک در خارج شدن منی

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر انسان شك كند مايعى كه از او خارج شده منى است يا نه ـ در حالى كه بعضى از شرايط را دارا است ـ وظيفه اش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-101-ThaqalainSite

احتمال محتلم شدن پس از خواب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

صبح بعد از بيدارى، متوجه مى شوم كه محتلم شده ام؛ در حالى كه اصلاً هيچ گونه لذتى در خود حس نكرده ام، آيا غسل واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-144-ThaqalainSite

شک در جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر در خواب، مايعى از انسان خارج شود كه نمى داند منى است يا نه، حكمش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-143-ThaqalainSite

بول پس از منی و غسل جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر انسان از خروج منى جلوگيرى نموده و پس از مدتى بول كند؛ آيا غسل جنابت بر او واجب مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-142-ThaqalainSite

بول همراه منى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا آمدن منى همراه ادرار، نياز به غسل دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-141-ThaqalainSite

رطوبت مشکوک

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آبى كه هنگام خواندن مطالب مهيج، ديدن تصاوير محرك و يا تكلم با جنس مخالف از انسان خارج مى شود چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 1 از 1112345...10...قبلی »