ثقلین
TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-028-ThaqalainSite

مهارت ارتباطى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

نمى ‏توانم محبت و دوستى ‏ام را نشان دهم (خانواده و دوستانم) و بسيار كم حرف هستم و ارتباط با ديگران را به ياد ندارم ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-027-ThaqalainSite

بى ‏انگیزگى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

مدتى است نسبت به همه چيز بى‏احساس شده‏ام و شوق تلاش و كوشش و مطالعه ندارم. دوست دارم سرتاسر وجودم كار و تلاش و مطالعه ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-026-ThaqalainSite

دل‏ مردگى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

مدتى است دچار كسالت و دل مردگى شده ‏ام. انگيزه براى انجام هيچ كارى را ندارم، آرامش روحى ندارم ؛ هميشه نگرانم ؛ براى رهايى ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-025-ThaqalainSite

افسردگى، علل و درمان آن

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

مدتى است احساس غمگينى شديد مى‏كنم و نگرانم كه نكند افسرده شده‏ام. لطفاً كمى درباره افسردگى توضيح دهيد و بگوييد چرا انسان مبتلا به افسردگى ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-024-ThaqalainSite

وسواس در طهارت

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

هميشه مى‏گويند اسلام دين راحتى است، دستوراتش باعث آرامش خاطر افراد و مايه آسايش آنان است. كجا اين چنين است؟ از وقتى كه مكلف شده‏ام ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-023-ThaqalainSite

نظر اسلام درباره وسواس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

تعاليم دين اسلام در مورد يك آدم وسواسى به چه صورت است؟ اسلام چه صحبت‏هايى با يك فرد وسواس دارد؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-022-ThaqalainSite

وسواس فکرى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

گاهى اوقات احساس بدى نسبت به مقدسات در درونم ايجاد مى‏شود و اين حالت باعث مى‏شود نسبت‏هاى ناروايى به آنها بدهم و حتى به جهت ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-021-ThaqalainSite

وسواس عملى

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

مدتى است كه دچار شك و ترديد شده‏ام شك در تميز بودن بدن، لباس خود و ديگران و حتى شك به صندلى‏هاى اتوبوس و مينى ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-020-ThaqalainSite

ویژگى ‏ها و عوامل وسواس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

لطفاً در صورت امكان، ويژگى‏ هاى افراد وسواسى را بيان كنيد و عوامل آن را برايم بگوييد. ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-019-ThaqalainSite

تعریف وسواس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

وسواس يعنى چه و بر اساس چه ويژگى ‏هايى مى ‏توان آن را شناخت؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-018-ThaqalainSite

وحشت از مرگ

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

چگونه مى ‏توانم از وحشتى كه مرگ در ذهنم ايجاد كرده رهايى يابم؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-017-ThaqalainSite

ترس از حوادث

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

راه مبارزه با ترس و اضطراب بيش از حد و بلاياى طبيعى و... چيست؟ ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-016-ThaqalainSite

فرق اعتماد به نفس و تکبر

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

لطفا تفاوت و مرز ميان «تكبر، خودپسندى و خودستائى» با «عزت نفس و اعتماد به نفس» را بيان كنيد، چرا كه گاهى نمى‏توانم تشخيص دهم ...

TasvirShakhes-EkhtelalateRaftari-015-ThaqalainSite

اعتماد به نفس

پرسش و پاسخ پیرامون اختلالات رفتاری

لطفاً روشى به من ياد بدهيد تا جرأتم زياد شود و بتوانم حرف بزنم؟ ...

صفحه 4 از 512345