ثقلین
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941205-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۹

حضرت استاد اخوان؛ 05 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941128-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۸

حضرت استاد اخوان؛ 28 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941121-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۷

حضرت استاد اخوان؛ 21 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941023-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۶

حضرت استاد اخوان؛ 23 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941016-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۵

حضرت استاد اخوان؛ 16 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AkhavanTafsir13941009

تفسیر سوره لقمان ۴

حضرت استاد اخوان؛ 09 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941002-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۳

حضرت استاد اخوان؛ 02 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940801-Moharram09-ThaqalainSit

مجلس سوگواری روز تاسوعا

حضرت استاد اخوان؛ 01 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940

مجلس سوگواری روز هشتم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 30 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940729-Moharram07-ThaqalainSit

مجلس سوگواری روز هفتم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 29 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940728-Moharram06-ThaqalainSit

مجلس سوگواری روز ششم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 28 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940727-Moharram05-ThaqalainSit

مجلس سوگواری روز پنجم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 27 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940726-Moharram04-ThaqalainSit

مجلس سوگواری روز چهارم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 26 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-13940725-Moharram03-ThaqalainSite

مجلس سوگواری روز سوم محرم

حضرت استاد اخوان؛ 25 / 07 / 1394

  ...

صفحه 3 از 41234