ثقلین
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950631-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۶

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950624-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۵

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950215-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۴

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950208-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۳

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950125-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۲

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13950118-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۱

آیت الله اخوان؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941212-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۱۰

حضرت استاد اخوان؛ 12 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941205-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۹

حضرت استاد اخوان؛ 05 / 12 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941128-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۸

حضرت استاد اخوان؛ 28 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941121-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۷

حضرت استاد اخوان؛ 21 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941023-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۶

حضرت استاد اخوان؛ 23 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941016-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۵

حضرت استاد اخوان؛ 16 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AkhavanTafsir13941009

تفسیر سوره لقمان ۴

حضرت استاد اخوان؛ 09 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Akhavan-Tafsir-13941002-ThaqalainSite

تفسیر سوره لقمان ۳

حضرت استاد اخوان؛ 02 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 41234