ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-216-ThaqalainSite

فلسفه فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

فلسفه و فوايد پرداخت فطره چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-215-ThaqalainSite

حدس و گمان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر از گفته عده‌اى حدس بزنيم كه فردا عيد فطر است، آيا مى‌توانيم روزه بگيريم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-214-ThaqalainSite

چشم مسلح

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا رؤيت ماه به وسيله چشم مسلح و تلسكوپ‌ها و وسايل نجومى، اعتبار دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-213-ThaqalainSite

اخبار عادل

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر چند نفر عادل شهادت بدهند كه دو نفر عادل ماه را ديده‌اند ؛ آيا اول ماه رمضان يا شوال ثابت مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-212-ThaqalainSite

حکم حاکم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا حكم حاكم شرع، در ثبوت اول ماه، براى غيرمقلّدان او نيز حجت است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-211-ThaqalainSite

ثبوت هلال ماه در عراق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر هلال ماه در عراق ديده شود، آيا براى مردم ساكن تهران نيز اول ماه ثابت مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-210-ThaqalainSite

رویت هلال ماه رمضان یا شوال

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر هلال ماه رمضان يا شوال، در كشورى ديده شود - كه افق آنها يك يا دو ساعت با شهر ما تفاوت دارد - آيا ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-209-ThaqalainSite

اختلاف افق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر هلال ماه در عربستان ديده شود، آيا براى ايران نيز اول ماه ثابت مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-208-ThaqalainSite

رؤیت هلال در سفر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

افرادى كه براى كار به كشورهاى حوزه خليج فارس مى‌روند، با توجه به اين كه در آنجا اول ماه، يك روز زودتر اعلام مى‌شود ؛ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-207-ThaqalainSite

ثبوت ماه رمضان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر پيش از ظهر اعلام كردند كه امروز اول ماه رمضان است ؛ تكليف روزه آن روز چه مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-206-ThaqalainSite

محاسبات تقویمى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا اول ماه بر اساس تقويم محاسبات منجمان ثابت مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-205-ThaqalainSite

اختلاف بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر بين مراجع تقليد در ثبوت عيد فطر، اختلاف پيش آيد، وظيفه مكلف چيست؟ آيا هر مقلد بايد به نظر مرجع تقليد خود مراجعه كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-204-ThaqalainSite

ثبوت اول ماه رمضان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

با توجه به اين كه هر سال در ثبوت اول ماه رمضان، دچار اختلاف مى‌شويم، تكليف شب قدر چه مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-203-ThaqalainSite

اعلام عید از سوى چند مرجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

شما مى‌گوييد اگر دو نفر عادل شهادت بدهند كافى است ؛ آيا اعلام عيد از سوى چند مرجع، به اندازه دو نفر عادل نيست؟ ...

صفحه 4 از 19« بعدی...23456...10...قبلی »