ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-070-ThaqalainSite

تدریس در ایام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا كسى كه معتكف است مى‏تواند براى كار يا تدريس از مسجد خارج شود و برگردد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-069-ThaqalainSite

کلاس درس در ایام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در ايام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت در درس‏ها جايز است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-068-ThaqalainSite

برق مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

استفاده از برق وسايل مسجد در كارهاى شخصى، در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-067-ThaqalainSite

پرداخت بدهى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا معتكف مى ‏تواند جهت پرداخت بدهى خود، از مسجد خارج شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-066-ThaqalainSite

تهیه غذا

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسانى كه مشكل خاصّى از نظر تغذيه دارند، آيا مى‏توانند جهت آوردن غذا از محلّ اعتكاف خارج شوند، و مجدّداً باز گردند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-065-ThaqalainSite

سالن غذاخورى مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا صرف غذا در سالن غذاخورى مسجد، براى معتكفان جايز است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-064-ThaqalainSite

قطع اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا قطع اعتكاف گناه دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-063-ThaqalainSite

معامله در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتكف چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-062-ThaqalainSite

درس و مطالعه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا جايز است در اعتكاف، مطالعه و گفت و گوى درسى داشت؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-061-ThaqalainSite

غیبت در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در هنگام اعتكاف اگر در جمع معتكفين غيبت شخصى شود آيا اعتكاف باطل مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-060-ThaqalainSite

ملاقات در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

خروج معتكف از مسجد براى ملاقات و گفتگوى با اعضاى خانواده‏اش، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-059-ThaqalainSite

تلفن همراه در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

گفت‏گو با تلفن همراه در مسجد، در موارد غيرضرورى و مكرر، چه صورت دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-058-ThaqalainSite

نگاه شهوت ‏انگیز

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا نگاه شهوت ‏انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفّاره می‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-057-ThaqalainSite

عطر و نگاه به آینه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در اعتكاف نگاه كردن به آينه و عطر و ادكلن زدن و شانه زدن چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 2 از 612345...قبلی »