ثقلین
TasvirShakhes-HokoumatQ-32

ولایت مطلقه فقیه

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

ولايت مطلقه فقيه يعنى چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مى شود؟ و آيابه استبداد و ديكتاتورى ...

TasvirShakhes-HokoumatQ-26

دلیل ولایت فقیه

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

چه دليلى بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسئله در گذشته نيز مطرح بوده است؟ ...

TasvirShakhes-HokoumatQ-40

ولایت فقیه

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آيا حكومت دينى، فقط با حاكميت فقيه يا روحانيون ممكن است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-14-ThaqalainSite

حکومت کلیسا

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

تفاوت حكومت دينى در انديشه كليسا در قرون وسطى و انديشه حكومت دينى در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعى چيست؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-13-ThaqalainSite

امتیازات حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

چه فرقى بين حكومت دينى و حكومت  هاى غير دينى و لائيك وجود دارد؟ و در واقع آيا حكومت دينى بر آنها امتياز خاصى دارد ...

TasvirShakhes-HokomateDini-12-ThaqalainSite

رابطه ساختار و محتوا

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

رابطه بين قالب و محتوا در حكومت دينى چگونه است؟ رابطه شكل و محتوا چگونه تنظيم مى شود؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-11-ThaqalainSite

بالاترین نوع حکومت دینى و مراتب پایین تر از آن

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

با توجّه به تشكيكى بودن حكومت دينى (بالاترين نوع حكومت دينى و مراتب پايين تر از آن)، آيا رژيم گذشته را ـ كه قانون حاكم در ...

TasvirShakhes-HokomateDini-10-ThaqalainSite

امامت و خلافت

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

فرق بين امامت و خلافت را روشن نموده و توضيح دهيد كه اين دو چه نسبتى با يكديگر دارند؟ آيا مقابل هم مى باشند؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-09-ThaqalainSite

رابطه نهاد دین و سیاست

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

پرسش 9. رابطه بين استقلال نهاد دين با طرح جدايى دين از سياست و نفى حكومت دينى چيست؟ آيا اينكه برخى مى گويند دين از سياست ...

TasvirShakhes-HokomateDini-08-ThaqalainSite

دیدگاه مهندس بازرگان درباره حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

ديدگاه مهندس بازرگان درباره حكومت دينى چيست؟ آيا ايشان مخالف حكومت اسلامى بود؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-07-ThaqalainSite

مخالفان حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آيا در ميان عالمان دينى كسى هست كه مخالف حكومت دينى باشد؟ اگر هست دليلشان چيست؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-06-ThaqalainSite

دلایل حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

دلايل موافقان ايجاد حكومت دينى در ميان فقها و عالمان دينى را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-05-ThaqalainSite

ادله موافقان و مخالفان سیاست و حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

اگر دين، امرى فردى تلقى شود و حكومت، امرى اجتماعى، آيا در اين فرض حكومت دينى قابل تصور است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-04-ThaqalainSite

جامعه یا حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

در حكومت دينى، تحقق جامعه دينى مهم است ياحاكميت قوانين دينى؟ آيا فراهم شدن جامعه دينى فقط از طريق حكومت دينى ممكن است و يا ...

صفحه 3 از 41234