ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva08

دردم ز کودکی است که با روی هم‌چو ماه

مدح حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

دردم ز کودکی است که با روی هم‌چو ماه ازخیمه شد به یاری آن شاه بی‌سپاهبی‌تاب چون دل، از برِ زینب فرار کرد آمد چو ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva07

ای عمو! ناله‌ی «هَلْ مِنْ مُعینت» را شنیدم

مدح حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

ای عمو! ناله‌ی «هَلْ مِنْ مُعینت» را شنیدم   از حرم تا قتلگاه، با شور جان‌بازی دویدمآن چنان دل بُرد از من بانگ «هَل مِنْ ناصِر» ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva06

سلام باد به عبدالله! آن صغیر دگر

مدح حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا موید(موید)

سلام باد به عبدالله! آن صغیر دگر                                  که بود در صدف کرببلا، یکی گوهرتمام نور که بُد، نور دیده‌ی زهرا تمام حُسن که بودش، حَسَن ...