ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1099-Thaqalain_IR

امامی که به سفر حج مشرف نشدند

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسکری علیه السلام

کدام امام به حج نرفته است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-896-Thaqalain_IR

تعداد فرزندان پسر امام حسن عسکری علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسکری علیه السلام

آیا امام حسن عسکری (ع) بجز حضرت مهدی، فرزند پسر دیگری داشتند؟ فرزند دختر چطور؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-369-Thaqalain_IR

داستان دعای راهب مسیحی برای باران

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

شنیده‌ام؛ در زمان امام حسن عسکری(ع) قحطی سختی آمد. یکی از راهبان مسیحی جهت نزول باران دست به دعا برداشت و بلافاصله باران بارید. اما ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-349-Thaqalain_IR

داستان راهب مسیحی و بارش باران

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

شنیده‌ام؛ در زمان امام حسن عسکری(ع) قحطی سختی آمد. یکی از راهبان مسیحی جهت نزول باران دست به دعا برداشت و بلافاصله باران بارید. اما ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-325-Thaqalain_IR

سفر امام حسن عسگری علیه السلام به شهر گرگان

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

آیا امام حسن عسکری(ع) به شهر گرگان سفر کرده‌اند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-268-Thaqalain_IR

بی اطلاعی شیعیان از وجود امام زمان ارواحنا فداه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

آیا شیعیان معاصر با امام حسن عسکری(ع) از وجود فرزند پسری برای ایشان بی‌اطلاع بودند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-171-Thaqalain_IR

وجود فرزند امام حسن عسگری علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

آیا ابن حجر هیثمی اعتقاد به ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری(ع) دارد؟ پس تردید او در چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-152-Thaqalain_IR

مختصری از زندگی‌ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسکری علیه السلام

مختصری از زندگی‌ حضرت امام حسن عسکری(ع) را بیان نمایید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-050-Thaqalain_IR

فرزند داشتن یا نداشتن امام عسگری علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن عسگری علیه السلام

گفته شده که «عسکری» لقبی برای افراد نازاست، همانگونه که انگور عسکری به معنای انگور بی‌هسته است! آیا این نشانگر آن نیست که امام یازدهم ...

TasvirShakhes-EmamHasan-Asgari-ESQ-03-ThaqalainSite

تلاش های علمی

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

تلاش هاي علمي امام حسن عسكري(ع) در چه زمينه هايي بود؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-Asgari-ESQ-02ThaqalainSite

برخورد با بدعتها

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

موضع امام عسگري(ع) در برابر بدعتها را توضيح دهيد ...

TasvirShakhes-EmamHasan-Asgari-ESQ-01-ThaqalainSite

کرامت امام عسکرى علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

مهمترين كرامت امام عسكرى(ع) چى بوده؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-Asgari-ESQ-08ThaqalainSite

پنهان کاری امام حسن عسکری علیه السّلام درباره امام مهدی (عج)

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

پنهان کاری امام حسن عسکری (ع) درباره امام مهدی (عج) چگونه با وجوب معرفت امام سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-Asgari-ESQ-07ThaqalainSite

امامی که به حج نرفته است

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

کدام امام به حج نرفته است؟ ...

صفحه 1 از 212