ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-886-Thaqalain_IR

اشعاری در مدح امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام صادق علیه السلام

در صورت امکان اشعاری را که در مدح امام صادق (ع) است برای ما ترجمه فرمایید. ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-878-Thaqalain_IR

منظور امام صادق علیه السلام از جمله «بیست و پنج حرف از علم و دانش در عصر ظهور امام زمان (عج) منتشر می شود»

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام صادق علیه السلام

منظور امام صادق (ع) از این که، ‌«بیست و پنج حرف از علم و دانش در عصر ظهور امام زمان (عج) منتشر می شود»، چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-643-Thaqalain_IR

تعداد شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-520-Thaqalain_IR

اعتبار کتابهای تعبیر خواب از امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام صادق علیه السلام

آیا کتاب‌های تعبیر خواب موجود و تعابیری که از امام صادق(ع) نقل می‌کنند معتبرند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-424-Thaqalain_IR

بررسی صحت تراشیدن مشارب از سوی امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) مشارب خود را از ته می‌‌تراشید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-400-Thaqalain_IR

استدلال امام صادق علیه السلام در مناظره با «ابو شاکر دیصانی»

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) در مناظره با «ابو شاکر دیصانی» چه استدلالی پیرامون اثبات خداوند بیان می‌کند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-184-Thaqalain_IR

گفت‌وگوی امام صادق علیه السلام با صوفیان

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) در گفت‌وگو با صوفیان و در نکوهش دنیاگریزی افراطی؛ به سیره ابوبکر استناد کرده و او را می‌ستاید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-180-Thaqalain_IR

لعن دختر ابوسفیان توسط امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

ام‌حکم دختر ابوسفیان چه شخصیتی بود که توسط امام صادق(ع) پس از هر نماز واجب، لعن می‌شد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-169-Thaqalain_IR

تفسیر روایت «امامتشان دوازده هزار جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد» از امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید که؛ «امامتشان دوازده هزار جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد»؛ تفسیر این روایت چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-114-Thaqalain_IR

جریان کفن و دفن محمد بن حنفیه

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) از حضور پدرشان در جریان کفن و دفن محمد بن حنفیه چه مطلبی را اثبات فرمودند؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-097-Thaqalain_IR

مفهوم «فقر» در «مصباح الشریعه»

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

چه تفاسیری از واژگان «فقر» را می‌توان در «مصباح الشریعه» امام صادق(ع) یافت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-094-Thaqalain_IR

تنبیه کنیز

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

در کتاب اصول کافی در مورد علم غیب ائمه(ع) آمده است: در مجلسی امام صادق(ع) با حالت خشم وارد شد، چون در جایگاه خویش قرار ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-02-ThaqalainSite

امام صادق (علیه السلام) در نگاهی گذرا

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق (علیه السلام) در نگاهی گذرا ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-01-ThaqalainSite

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ ...

صفحه 1 از 41234