ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-374-Thaqalain_IR

سفارش امام حسن مجتبی به محمد حنفیه در مورد امامت امام حسین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

سفارش امام حسن مجتبی(ع) به محمد حنفیه در مورد امامت امام حسین(ع) چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-324-Thaqalain_IR

فاصله میان ولادت امام حسن و امام حسین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا این نقل صحیح است که فاصله میان ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) تنها شش ماه بود؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-248-Thaqalain_IR

به شهادت رساندن امام حسن علیه السلام با وجود پذیرش صلح

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا معاویه، امام حسن مجتبی(ع) را با این‌که با او صلح کرده بود، به شهادت رساند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-289-Thaqalain_IR

آموزش وضوی صحیح توسط حسنین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در یک درگیری نمایشی، وضوی صحیح را به پیرمردی یاد دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-237-Thaqalain_IR

دلیل نجنگیدن امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

مقصود امام حسن(ع) از این سخن که؛ «اگر به تعداد انگشتان یک دست یار با بصیرت داشتم با معاویه می‌جنگیدم»، چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-231-Thaqalain_IR

شروط مالی امام حسن مجتبی علیه السلام از معاویه برای صلح

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن مجتبی(ع) برای صلح با معاویه، چند امتیاز مالی درخواست کرد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-154-Thaqalain_IR

دیدگاه خوارج نسبت به معاویه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

خوارج چه دیدگاهی نسبت به معاویه داشتند؟ آیا آنها در زمان حکمرانان دیگر نیز دست به شورش می‌زدند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-163-Thaqalain_IR

صلح امام جسن مجتبی علیه السلام با معاویه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

در حکومت چند ماهه امام حسن(ع) چه وقایعی اتفاق افتاد و معاویه چگونه ایشان را مجبور به پذیرش صلح کرد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-104-Thaqalain_IR

زندگی نامه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

زندگی‌نامه‌ای از‌ فاطمه دختر امام حسن(ع) که همسر امام سجاد(ع) و مادر امام باقر(ع)بودند را ارائه نمایید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-079-Thaqalain_IR

معنای «مجتبی» و «اجتباء»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

معنای «مجتبی» و «اجتباء» چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-062-Thaqalain_IR

صلح امام حسن مجتبی

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

امام حسن(ع) فرمود که «من با پذیرش صلح با معاویه، باعث سربلندی مؤمنان شدم»؛ چگونه صلحی که به پایان حکومت حضرتشان انجامید، عزت‌آفرین است؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-056-Thaqalain_IR

عائشه؛همسر امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن مجتبی(ع) همسری به نام عائشه داشتند که او را طلاق دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-022-Thaqalain_IR

دلیل لقب «کریم اهل بیت» به امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن مجتبی(ع) را «کریم اهل بیت» می‌گویند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-005-Thaqalain_IR

تاریخ شهادت امام حسن و امام کاظم علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

شهادت امام حسن مجتبی(ع) 7 صفر است یا 28 صفر؟ در مورد این‌که یکی از پادشاهان صفوی، روز شهادت امام حسن(ع) و تولد امام کاظم(ع) ...

صفحه 1 از 612345...قبلی »