ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-907-Thaqalain_IR

منظور از تین در تفسیر سوره تین

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

در تفسیر سوره تین حدیثی آمده است که منظور از تین امام حسن مجتبی(ع) و منظور از زیتون امام حسین(ع) است. آیا اصولاً این حدیث ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-906-Thaqalain_IR

شخصیت و فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

امام حسن مجتبی(ع) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-905-Thaqalain_IR

شرایط سیاسی اجتماعی امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

شرایط سیاسی اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) را ذکر کنید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-904-Thaqalain_IR

دلیل قیام نکردن امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن (ع) همانند امام حسین (ع) قیام نکردند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-641-Thaqalain_IR

راویان طبقه اول امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

راویان طبقه اول امام حسن مجتبی(ع) چه کسانی بودند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-789-Thaqalain_IR

نادیده گرفتن توصیه امیرالمؤمنین توسط امام حسن مجتبی علیهما السلام درباره «ابن ملجم»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن(ع) توصیه پدرشان در مورد عفو ابن ملجم را نادیده گرفتند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-721-Thaqalain_IR

تیر باران کردن بدن مطهر امام حسن علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا جنازه امام حسن(ع) را تیر باران کردند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-614-Thaqalain_IR

«بنی عباس» کدامند؟

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا بنی عباس، فرزندان ابن عباسی هستند که به امام حسن مجتبی(ع) خیانت کرده است، و یا از نسل آن ابن عباسی هستند که روایات ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-482-Thaqalain_IR

سیره امام حسن مجتبی علیه السلام در انفاق

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

با این‌که قرآن فرموده که بیش از اندازه نیز انفاق نکن تا بعدها پشیمان شوی، اما امام حسن(ع) چندین بار تمام زندگی خود را در ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-374-Thaqalain_IR

سفارش امام حسن مجتبی به محمد حنفیه در مورد امامت امام حسین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

سفارش امام حسن مجتبی(ع) به محمد حنفیه در مورد امامت امام حسین(ع) چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-324-Thaqalain_IR

فاصله میان ولادت امام حسن و امام حسین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا این نقل صحیح است که فاصله میان ولادت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) تنها شش ماه بود؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-248-Thaqalain_IR

به شهادت رساندن امام حسن علیه السلام با وجود پذیرش صلح

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا معاویه، امام حسن مجتبی(ع) را با این‌که با او صلح کرده بود، به شهادت رساند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-289-Thaqalain_IR

آموزش وضوی صحیح توسط حسنین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در یک درگیری نمایشی، وضوی صحیح را به پیرمردی یاد دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-237-Thaqalain_IR

دلیل نجنگیدن امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسن مجتبی علیه السلام

مقصود امام حسن(ع) از این سخن که؛ «اگر به تعداد انگشتان یک دست یار با بصیرت داشتم با معاویه می‌جنگیدم»، چیست؟ ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »