ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-424-Thaqalain_IR

بررسی صحت تراشیدن مشارب از سوی امام صادق علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) مشارب خود را از ته می‌‌تراشید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-423-Thaqalain_IR

کتاب «لهوف» سید بن طاووس

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

کتاب لهوف سید بن طاووس چگونه کتابی است؟ آیا مطالب آن قابل استناد است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-422-Thaqalain_IR

مقصود از نبرد قرقیسیا در آخر الزمان

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت

مقصود از نبرد قرقیسیا در آخر الزمان چیست و آیا با وقایع امروزه عراق و شام تطبیق دارد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-421-Thaqalain_IR

نوشتن تمام آیات قرآن بر کفن امام

پرسش و پاسخ پیرامون چهارده معصوم

بر کفن کدام امام معصوم(ع) تمام آیات قرآنی نوشته شد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1194-Thaqalain-IR

آیه ای در مورد شکستن دل دیگران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا آیه ای در مورد شکستن دل دیگران وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1193-Thaqalain-IR

اطلاعاتی در باره روش تفسیر المنار

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اطلاعاتی در باره روش تفسیر المنار ذکر کنید. ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1192-Thaqalain-IR

شأن نزول آیات

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا امکان دارد برای یک آیه چند شأن نزول باشد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1191-Thaqalain-IR

فرق بین تحویل، تبدیل و نسخ آیه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فرق بین تحویل، تبدیل و نسخ آیه چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1190-Thaqalain-IR

تفسیر آیات شریفه ۷۳ و ۷۴ اسراء

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از آیات شریفه 73 و 74 اسراء چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1189-Thaqalain-IR

متعدی بودن به دو مفعول

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

متعدی بودن به دو مفعول به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1188-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۹۱ سوره انعام

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه 91 سوره انعام آمده است: «قل الله ثمّ ذرهم»، اگر کلمه «الله» مرفوع یا منصوب باشد، چه تفاوتی در معنا می کند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1187-Thaqalain-IR

آیه «کفی الله المؤمنین القتال»، درباره حضرت علی (علیه السّلام)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا آیه "کفی الله المؤمنین القتال"، درباره حضرت علی (ع) است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1186-Thaqalain-IR

نسخ قرآن به سنّت

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا نسخ قرآن به سنّت جایز است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-420-Thaqalain_IR

توجیه رجعت با حرکت جوهری

پرسش و پاسخ پیرامون چهارده معصوم

رجعت چگونه با حرکت جوهری قابل توجیه است؟ ...

صفحه 30 از 293« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »