ثقلین
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-09

حج نیابه

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-08

حج و نماز

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-07

قصد ۱۰ روزه (۲)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-06

قصد ۱۰ روزه (۱)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-05

اعمال حج

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-04

اقسام حج

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-03

فطریه(۳)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-02

فطریه(۲)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-01

فطریه(۱)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-18

روزه «کفّاره روزه»

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-17

روزه «چیزهایی که بر روزه دار واجب نیست»

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-16

حج و خمس(۲)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-15

حج و خمس(۱)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-14

چیزهایی که روزه را باطل می کند(۲۳)

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 13« بعدی...89101112...قبلی »