همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم و مفسده شود، پوشیدن آن اشکال دارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – امام، استفتاءات، ج۳، نظر، س۶۶؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۶۲؛ مکارم، استفتاءات، ج۲، س۱۰۲۳ و دفتر: همه مراجع.