بعد از پایان غیبت کبرى، امام زمان(عج) چکار می‌کنند؟ آیا درست است که ایشان به دست یک پیر‏زن ریش‌دار به شهادت می‌رسند؟ چگونه با ریشه‌کن شدن ظلم به دست آن‌حضرت این اتفاق رُخ می‌دهد؟

پاسخ اجمالی

در آن هنگام، حضرت حجت(عج) به اذن الهى تمام امکانات معنوى و مادى را سازمان دهى کرده، تا حکومت عدل و عدالت جهانى که از بزرگ‌ترین آرمان‌هاى بشریت بوده، تحقق پیدا کند و انسان‌ها به کرامت‌هاى خود و امنیّت سبز فراگیر زندگى الهى نایل آیند. در آن زمان، حضرت قائم(عج) به کمک نداى آسمانى به همه جهانیان معرفى شده و همه دوست‌داران عدالت و حق‌پذیران، مطیع او گشته و در لواى زیباى حکومت مهدى(عج) قرار خواهند گرفت.[۱]البته آن‌حضرت، با تمام قوا با آنچه و آن‌کس که مانع رسیدن بشریت به این کمالات قدسى شود، مقابله سختى خواهد کرد و بر همه معاندین، دشمنان و منکران پیروز خواهد شد. همان‌طور که قرآن مجید در سوره قصص، آیه ۵ می‌فرماید :«وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین»، این مطلب، با توجه به سخنرانى حضرت حجت(عج) در کنار بیت الله الحرام که در روایت امام باقر(ع) آمده است، بهتر روشن می‌شود.[۲]


درباره شهادت یا رحلت امام زمان(عج)، روایات گوناگون رسیده و چون این واقعه مربوط به آینده است، فقط باید از طریق نقل ثابت شود. لکن، حدیث مربوط به شهید شدن امام زمان(عج) به وسیله یک پیرزن، مورد قبول اکثر علما نبوده و نمی‌توان به طور قطع این گزینه را تأیید کرد. به گفته برخی از محققان، این مطلب فقط در کتاب «الزام الناصب» آمده است.[۳] با فرض قبول مضمون روایت؛ باید توجه داشته باشیم که آنچه قطعى و مسلّم است، این است که حاکمیت جهانى به دست حضرت حجت(عج) بر اساس عدل و قسط بر پا شده و سلطه ظالمان در هم شکسته خواهد شد، ولى دلیل قطعى بر این‌که زمینه هیچ گناه فردى و شخصى وجود نخواهد داشت، وجود ندارد.

 

 

منبع:اسلام کوئست


[۱]. ر. ک«علایم ظهور حضرت مهدى(عج)»، سؤال ۴۹؛ «ویژگی‌هاى جامعه بعد از ظهور حضرت مهدی(عج)»، سؤال ۱۲۷.

[۲]. نعمانى، محمد بن ابراهیم، کتاب الغیبه، ص ۳۲۹ – ۳۳۱.

[۳]. طبسى، نجم الدین، چشم‌اندازى به حکومت مهدى(عج)، ص ۲۱۵.