نکته‌ی دیگری که قابلِ ذکر است این است که این قضیّه سابقه دارد. وقتی وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم متولّد می‌شوند… که تولّدِ نبی مکرّم اسلام هم همراهِ معجزاتِ متعددی بود، در شبِ میلادِ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم بت‌ها سرنگون می‌شوند، چهارده کنگره از کنگره‌های قصرِ انوشیروان می‌ریزد، آتشکده‌ی فارس خود به خود خاموش می‌شود، و انواعِ معجزاتِ دیگر… این هم اخباری بود که تازگی داشت و جامعه را دهان به دهان پُر می‌کند، حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به حضرت ابوطالب صلوات الله علیه بشارت می‌دهند، قدومِ مبارکِ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم را به این کرامت‌ها و معجزاتی که همراهِ این طفل است بشارت می‌دهد.

 

حضرت ابوطالب صلوات الله علیه به همسرشان حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها می‌فرمایند: سی سال صبر کن، خدای متعال بعد از سی سال به تو فرزندی می‌دهد که هر چه فرزندِ آمنه دارد فرزندِ تو هم خواهد داشت. حضرت ابوطالب صلوات الله علیه دیگر چه کسی هستند! این دیگر چه خبری است! بعد از سی سال وجودِ نازنینِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه به دنیا می‌آیند، که همه‌ی آن فضائل و نورانیت‌هایی که خدای متعال به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم داده‌ است به حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه هم همه‌ی آن‌ها را منهای نبوّت عطاء کرده است.