بهترین روش رفتار با دیگران و جلب محبت را مى توان از کلام رسول اکرم صلى الله علیه و آله آموخت که فرمود: «هیچ یک از شما موثن نیست مگر اینکه براى دیگرى آن را بخواهد که براى خود مى خواهد» و یا در جاى دیگر فرمود: «دست خود را بر سر هر کس که مى خواهى بگذار و براى او، آن بخواه که براى خود مى خواهى».[۱]

زیرا انسان جز انتظار خوش رفتارى از مردم ندارد، کمترین اهانتى را از سوى آنان نمى پذیرد راضى نیست که کسى به او تهمت زند، و نمى پسندد که کسى از معایب او پیش دیگران سخن بگوید هر چند آن عیوب را داشته باشد.

– اگر خواستید بزرگترها به ویژه پدر و مادر خود و همسر را نسبت به موضوعى متقاعد سازید سعى کنید پیرامون آنچه شما مى خواهید با آنها به جرّ و بحث نپردازید بلکه اول از خواسته خود کوتاه بیایید و خواسته او را در نظر بگیرید آنگاه نظر خودتان را مطرح کنید.

– در گفت و گو با بزرگترها سعى کنید از انتقاد، سرزنش و گلایه خوددارى کنید.

– سعى کنید نکات مثبت در رفتار و شخصیت اطرافیان به ویژه پدر و مادرها را شناسایى کرده و آنها را به خاطر آن ویژگى ها و رفتارها، تحسین صادقانه داشته باشید.

– سعى کنید شنونده خوبى براى حرف بزرگترها باشید.

– در برخورد با بزرگترها به ویژه فامیل خود و همسر با چهره اى گشاده و لبخند سخن را آغاز کنید.

– اگر اطرافیان و پدر و مادرها کارى براى شما انجام دادند، از آنها تشکر و قدردانى کنید و روحیه طلبکارانه نداشته باشید.

در پایان به دو نکته اساسى در رابطه با نحوه معاشرت با خانواده همسرتان اشاره مى کنیم:

۱ – چون در سال هاى اول شروع زندگى با خانواده جدید به سر مى برید و هنوز به زوایاى ریز و جزئى زندگى آنها آشنایى کامل ندارید، سعى کنید در رفت و آمدتان با آنها رعایت احتیاط را بکنید و تا زمانى که اصرار بر حضور در خانه شان نکرده اند، رفت و آمدتان را محدود کنید.

البته آنها چه بسا بگویند و از شما دعوت بکنند ولى تا زمانى که دعوتشان جدى تر نشده و یا اصرار نکرده اند دعوتشان را پاسخ ندهید.

۲ – سعى کنید از طریق همسرتان، ویژگى هاى اخلاقى، اجتماعى، خانوادگى و شخصیتى والدین همسرتان را شناسایى کنید. مثلاً روى چه امورى حساسیت بیشترى دارند و از چه امورى چندان دل خوشى ندارند و با آگاهى از این نقاط ضعف و قوت، بر نکات قوت آنها تأکید ورزید و درباره آنچه به گمان شما صحیح نیست تأکید نورزید و یا چشم پوشى کنید و در حضور دیگران از آنها تعریف و تمجید کنید و نسبت به آنها متواضعانه برخورد کنید زیرا آنها نیز در حکم پدر و مادر شما محسوب مى شوند و تواضع و فروتنى نسبت به آنها پسندیده است.

توجه داشته باشید براى ایجاد رابطه صمیمانه با افرادى که فاصله سنى شان حداقل با شما ۲۰ سال است زمان نیاز است و باید به تدریج این کار انجام گیرد و انتظار نداشته باشید در طى مدت کوتاه این رابطه صمیمانه ایجاد شود.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:علی احمد پناهی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۴۳۲٫