- ثقلین - http://thaqalain.ir -

واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی
مقاله ای از محبوبه فرخنده زاده، لیلا نجفیان رضوی

Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.