حفظ نظم از واجبات الهی است.

همۀ جامعه نظم لازم دارد؛ اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می‌رود.

حکومت اسلام حکومت قانون است.

همه باید مقیّد به این باشید که قانون را بپذیرد ولو بر خلاف رأی شما باشد.

در مملکت اسلامی باید قانون خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد.

شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقوا است.

قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذّب است.

اگر همۀ اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروه‌هایی که در کشور هستند و همۀ نهادهایی که در سرتاسر هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ نخواهد آمد.

اگر می‌خواهید که از صحنه بیرون‌تان نکنند، بپذیرید قانون را.

در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظّفند به آن قانون عمل کنند.

در اسلام یک چیز حکم می‌کند و آن قانون است. زمان پیغمبر هم قانون حکم می‌کرد، پیغعمبر مجری بود.

آن نظامی که پایین از بالا اطاعت نمی‌کند، بالا به پایین ظلم می‌کند، این توحیدی نیست، این “نظام شیطانی” است نه “نظام الهی”.

قوانین اسلام قوانین پیشاهنگ و پیشرو هستند.

اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی؛ قانون قرآن و سنّت است و حکومت، حکومتِ تابع قانون است.

قیام بر ضدّ حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همۀ معاصی است.

اگر دیدید کسی از اصول تخطّی می‌کند در برابرش قاطعانه بایستید.

اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید.

در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی؛

امروز ضدّ انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)