روحیه دختران ظریف و لطیف است و نیاز بیشتری به عاطفه دارند؛ به همین دلیل استاد مطهّری رحمه الله علیه در نظام حقوقی زن در اسلام می‌فرمایند: “جنس مؤنّث بنده‌ی محبّت است و دوست دارد مورد ملاطفت و محبّت قرار بگیرد”. البته منظور ما این نیست که والدین در محبّت به دختران زیاده روی کنند، بلکه ما می‌خواهیم بگوییم که ظرف عاطفی دخترها بزرگتر از پسرها است.

همچنین محبّت بیش از اندازه به دخترها ممکن است، آن‌ها را پر توقع کند و حتّی ممکن است در آینده به زندگی مشترکشان آسیب وارد کند؛ مثلاً اگر والدین به دخترشان زیاد محبّت کنند ممکن است او در آینده از شوهر خود همان انتظارات را داشته باشد.