- ثقلین - http://thaqalain.ir -

مومنان واقعی
گزیده بیاناتی از حضرت استاد فاطمی نیا

طبق آیه قرآن مومنان واقعی کسانی هستند که در همه حال یاد خداهستند ودرهیچ حالی غافل نیستندتوجه به خدا درهیچ حالتی نباید قطع شودهرگاه در جایی در مجلسی گرفتار شدید که سخن های متفرقه مطرح میشود و غفلت برآن غلبه دارد، شما در همانجا سیم خود را وصل کنید و در باطن ، توجه خود را قطع نکنید؛ وبدون اینکه کسی متوجه شود ، ذکری به جا آورید و ارتباط و توجه را حفظ کنید.


Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.