برائت در لغت به معانی: جدایی، دوری و بیزاری از کسی یا چیزی، بکارگیری شده است، که این معانی زمانی برای برائت است که بدون إلی بوده باشد ولی در صورتی که همراه إلی بوده باشد، علاوه بر معنای بیزاری  در بردارنده معنای التجاء پناه بردن نیز می باشد، بنابراین معنای عبارت زیارت، این است: بیزاری می جویم از بنی امیه و دیگر ملعونین مذکور، در حالی که به سوی ذات حق تعالی و شما اهل بیت (ع) پناه می آورم.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] سید علی خان مدنی شیرازی، ریاض السالکین، شرح صحیفه سجادیه، روضه ۱۲، انتشارات رسالت، بازار اصفهان، پاساژ علوی.