همه مراجع: اگر اعتکاف را با آمیزش (جماع) باطل کند، کفاره واجب است و در سایر محرمات کفاره نیست؛ هر چند پرداخت آن احتیاط مستحب است.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – امام، نورى، فاضل، مکارم، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الاعتکاف، م ۹؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، ۱۲۱۱؛ صافى، هدایه‏العباد، ج ۱، م ۱۴۲۶؛ تبریزى، وحید و سیستانى، منهاج‏الصالحین، م ۱۰۸۴ و دفتر: خامنه‏اى.